Akademiska Hus bestånd får digitala tvillingar

 
  • Med Digital Buildings skapas exakta digitala kopior av det fysiska fastighetsbeståndet.

    Med Digital Buildings skapas exakta digitala kopior av det fysiska fastighetsbeståndet.

  • Petter Bengtsson, vd Zynka.

    Petter Bengtsson, vd Zynka.

Föregående
Nästa
 
Med hjälp av Zynkas tjänsteplattform Digital Buildings ska fastighetsägaren kunna ta del av fastighetsdata i realtid, vilket ska gynna både utvecklingen av byggnaderna och kundupplevelsen. 

Med Digital Buildings skapas exakta digitala kopior av det fysiska fastighetsbeståndet, med utgångspunkt i teknisk förvaltning och affärsutveckling. Det sker genom att hela beståndet inventeras digitalt, bland annat med hjälp av olika laser- och fotoskanningstekniker. 

Petter Bengtsson, CEO på Zynka, som står bakom Digital Buildings, menar att digitalisering och förvandling av affärsmodeller är ett måste inom fastighetsbranschen och pekar på två stora nyttor för fastighetsägarna med Zynkas lösningar.

– Dels får man en ökad kontroll på sina tillgångar och hur de presterar i dag, dels kan man utveckla miljöer som på bästa sätt möter framtidens krav och möjligheter. Med digitala tvillingar tar fastighetsägare del av fastighetsdata i realtid. Det gör att de kan utveckla byggnaderna och möta de nya krav på flexibilitet och fastighetstjänster som kunderna ställer, säger han. 

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med en fastighetsyta på 3,4 miljoner kvadratmeter och som dagligen huserar runt 300 000 studenter och forskare. 

– Vi vill ge våra kunder – landets universitet och högskolor – en bättre upplevelse. Med digitala tvillingar kan vi optimera vår verksamhet via datadrivna insikter. Det förbättrar dagens produkt, men gör också att vi tillsammans med våra kunder kan utveckla än bättre kunskapsmiljöer och campusområden i framtiden, säger Jonas Peterson, programledare digital transformation på Akademiska Hus. 

När hela fastighetsbeståndet har inventerats digitalt kommer fastighetens byggnadstekniska system att vara uppkopplade mot den digitala tvillingen.

– Det gör att du kan effektivisera nyttjandet av byggnaden och öka kundnyttan samtidigt som driftsekonomin förbättras och hållbarheten ökar, säger Petter Bengtsson och fortsätter:

– Dessutom kan du se hur väl exempelvis enstaka konferensrum eller hus presterar, om det finns outnyttjade ytor som kan hyras ut och så vidare.

Petter Bengtsson är medveten om att olika fastighetsägare har olika mål, men han menar att Digital Buildings levererar en nytta som är gemensam för alla kunder.

– Enkelt uttryckt gör våra digitala tvillingar upplevelsen av den riktiga fastigheten bättre för alla de människor som besöker den och verkar där.

 

 


 

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer