Återbruk på hög nivå i Link Arkitekturs nya lokaler

 
  • "Allt som inte är återbruk ska vara av trä" var mottot för det nya kontoret. Foto: Jason Strong.

  • Medarbetarnas samlade expertis och engagemang i projektet har varit viktigt.

    Medarbetarnas samlade expertis och engagemang i projektet har varit viktigt.

Föregående
Nästa
 
Link Arkitekturs kontorsflytt till nya lokaler i Trikåfabriken i Hammarbysjöstad uppnådde hela 98 procent återbruk. 
– Vi ville visa hur långt man kan komma i mötet mellan gestaltning och återbruk om man väljer att sätta höga mål, berättar Linda Santesson, regionchef.

Trikåfabriken andas hållbarhet. Det är någonting som LINK Arkitektur gärna vill bidra till ytterligare genom att arbeta vidare med hållbarhetsfrågan och höja ribban för återbruk, flexibilitet och förnyelsebara material. Fler och fler företag engagerar sig i klimatfrågor, vilket gör att de arbetsplatser, byggnader och områden som håller den profilen, blir mer attraktiva.

Att ifrågasätta behovet är första steget i hållbarhet. Funktioner som behövs finns naturligtvis kvar, men resten har valts bort. För trots att kontoret flyttar till en mindre lokal samtidigt som personalstyrkan ökar, har målet varit att tillgodose allas behov av olika arbetsmiljö. Ytorna har omfördelats och gemensamma arbetsytor och fokusrum har prioriterats framför stora, enskilda platser. Kontoret har blivit effektivare, vilket är den allra största klimatsmarta åtgärden. I tillägg till det har mottot varit att allting som inte är återbruk ska vara av trä. Med det konkreta målet lyckades kontorsflytten uppnå 98 procent återbruk! Höga hållbarhetsmål ger helt klart drivkraft.

– Hållbarhet och gestaltning har varit ledord i arbetet med att skapa ett flexibelt kontor. Vi ville visa hur långt man kan komma i mötet mellan gestaltning och återbruk om man väljer att sätta höga mål. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler att göra likadant, berättar Linda Santesson, regionchef.

En närliggande fastighet, som kontoret själva är med och utvecklar, är tänkt att bli deras nästa hemvist. Nuvarande kontor har utformats med det i åtanke. Platsbyggda förvaringsmöbler kan antingen flyttas med eller tas över av nästa hyresgäst. Målet är att undvika resursslöseri, samtidigt som gestaltningen står i centrum. Under denna period ska medarbetarna utforska hur de vill att sitt framtida kontor ska se ut och fungera. Lokalen blir en testbed för nya idéer. Ett mer flexibelt förhållande till arbetsplatsen är det många som tror på efter pandemin. Just därför ligger extra stort fokus på de kreativa och sociala mötena som fortfarande fungerar bäst fysiskt. Kontoret har gott om olika mötesplatser, kreativa lokaler och utrymme för spontana möten.

Genom att låta det råa i lokalen komma fram och addera naturmaterial i kombination med återbrukade produkter, har LINK Arkitektur fått ett huvudkontor som är långsiktigt hållbart. Kontoret som helhet erbjuder en neutral canvas där medarbetarna är de som skapar karaktär.


Taggar

Stockholm