Återbruk på högsta nivå

 
  • På entréplan syns lugna färger som vitt, sandbeige och grått samt organiska material som bryter av och skapar värme.

    På entréplan syns lugna färger som vitt, sandbeige och grått samt organiska material som bryter av och skapar värme.

  • Mjuka blå, gröna och honungstonade kulörer, Foto: Liljewall

    Mjuka blå, gröna och honungstonade kulörer, Foto: Liljewall

  • I augusti stod SKF:s nya huvudkontor i Gamlestaden färdig för inflytt. Foto: Krister Engström

    I augusti stod SKF:s nya huvudkontor i Gamlestaden färdig för inflytt. Foto: Krister Engström

Föregående
Nästa
 
Liljewall har varit arkitekt för ombyggnaden av SKFs nya huvudkontor i Gamlestaden, Göteborg. Den har förvandlats från äldre lagerlokal till modern och aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Som första byggnaden i Sverige får kontoret den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum, enligt den senaste och utökade standarden.

Istället för att bygga helt nytt har kontoret vuxit fram ur SKF:s gamla centrallager, en insats som ger stora vinster ur ett hållbarhetsperspektiv. Liljewall anlitades i samband med denna transformation, som har varit lärorik och utmanande. Att genomföra en större ombyggnation av en befintlig byggnad är en komplex uppgift. Hållbarhet var en självklarhet under hela projektet, likaså funktionalitet som förenklar samarbetet mellan olika avdelningar genom bland annat samarbetsytor för korsbefruktande möten och idéer.

Hög återanvändning av byggmaterial, låg energianvändning genom hela projektet och fokus på biologisk mångfald är exempel som sätter byggnaden högst i toppen bland de mest hållbara i Sverige. Det cirkulära tänket har genomsyrat byggprocessen och den bibehållna stommen bidrar starkt till att minska klimatavtrycket. Hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall är återvunnet och stor möda har lagts på möjligheter att effektivisera energianvändningen i byggnaden. Solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent.

Visionen var att skapa en välkomnande SKF-atmosfär där besökarna ska få känslan av ett modernt, dynamiskt och innovativt bolag. Industriarvet som företaget bär med sig var viktigt att förvalta samtidigt som någonting nytt och samtida skulle tillföras. Genom renoveringen skulle en flexibel byggnad av hög kvalitet ta form – ett attraktivt kontor att arbeta i där både dagens och morgondagens medarbetare kan känna stolthet.

– Byggnaden i sig är stram och andas kvalitet. Den nya fasaden utgörs av ett klassiskt och hållbart tegel som knyter an till den omgivande bebyggelsen och dess historia. Utöver teglet är byggnaden också gestaltad i stora partier av borstat stål och glas, säger Tomas Hago, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

I den rymliga entrén strömmar ljus in genom ljusgårdarna och de stora fönsterpartierna. De befintliga betongpelarna med sina rejäla dimensioner ger en hint om byggnadens forna verksamhet. Betongpelarna syns genomgående i byggnaden och ger en naturlig rumslighet i de stora ytorna. Färgsättningen är hämtad från SKF:s egen färgpalett men är även tänkt att knyta an till naturen och området runtomkring där de tolkats utifrån en sober färgskala.

På entréplan syns lugna färger som vitt, sandbeige och grått samt organiska material som bryter av och skapar värme. Här finns en receptionsdisk klädd i ribbpanel av furu och en trappa i lärkkubb som leder en våning upp till konferenscenter, restaurang, café och sociala ytor. På våningarna ovanför finns kontorslandskapen och mötesrummen, målade i mjuka blå, gröna och honungstonade kulörer, även de inramade av en välbalanserad fönsterrytm.

– För oss har det varit viktigt med ett hus med lågt miljöavtryck. Men låg energinivå får inte gå ut över god arbetsmiljö för de som ska arbeta i huset. Det är viktigt att de som jobbar här trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en trivsam miljö. Vi har jobbat hårt på den inre miljön i form av stort ljusinsläpp, behaglig akustik, bra IT stöd för digitala möten, ergonomiska arbetsplatser och gemensamma utrymmen som bidrar till en trivsam helhet, säger Hans Lindgren huvudprojektledare på SKF.

I augusti 2020 stod huset färdigt för inflytt.


Fakta om SKF:s nya huvudkontor:

Aktivitetsbaserat kontor för cirka 900 personer.
Byggnaden omfattar 5 våningar.
Hela huset omfattar 17 300 kvm.
Cykelgarage med servicestation.

Taggar

Göteborg