Attraktiv citytomt såld för rekordsumma

 
Attraktiv citytomt såld för rekordsummaFlygbild över området. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Priset blev 82 000 kronor/kvadratmeter.

Den 16 mars inledde Stockholm stad  en markanvisningstävling för en av sina två sista lediga tomter i city – Klara City View. Det är en byggrätt på 15 000 kvadratmeter som staden letat byggaktör till.

- Intresset för tävlingen, som genomfördes i våras, har varit stort. Vi hade över 40 intresseanmälningar från både nationella och internationella aktörer innan tävlingen startade. Av dessa lämnade åtta aktörer in ett anbud, säger Victoria Grönros Zimmerman, projektledare på exploateringskontoret.

Upplägget för tävlingen var att högst anbud vann. Summan landade på rekordhöga 82 000 kr/kvm. Någon liknande tomträtt har Stockholm stad inte sålt i modern tid utan den närmsta jämförelsen är Hagastaden, där tomterna såldes för 28 000 kr/kvm, enligt Victoria Grönros Zimmerman.

- Vi ha inte sålt tomter i city på väldigt länge så vi har inte riktigt haft full koll på marknadsvärdet. Det här är ett jättebra pris och vi är jätteglada att även byggaktörerna tycker att det är en värdefull tomt. Vi ser fram emot att samarbeta med Humlegården kring en utveckling av denna centrala plats. Det kan bli något mycket fint här.

Idag består platsen av trafikinfrastruktur som ger en bullrig och hård miljö och platsen uppfattas av många som otrygg. Staden kommer att däcka över delar av Klarastrandsleden och i och med att Blekholmstunneln förlängs kan en mer trivsam miljö skapas längs med Klara Sjö. 

- Staden kommer att ha stora investeringskostnader i och med att vi ska bygga en tunnel. 

Vinnaren Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. 

- Vi ser fram emot att få bidra till utvecklingen av en spännande del av Stockholm, i nära samarbete med Stockholms stad. Klara City View har ett fantastiskt läge och stor potential. Vår ambition är att göra en idag anonym plats till en tillgänglig, trygg och levande stadsmiljö, för både de som arbetar och besöker platsen, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

För de aktörer som inte räknade hem anbudet denna gång finns en chans till. Stockholm stad har ännu en tomt i centrala city som man håller lite på - Järnvägsparken mellan Tegelbacken och Centralstationen. När försäljning kommer ske är dock inte klart.

- Vi testar den här metoden - där staden står för överdäckningen - i Klara City View först. Det blir nog ett liknande upplägg för Järnvägsparken, säger Victoria Grönros Zimmerman.


Tidplan:
  • Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september. Efter exploateringsnämndens beslut om markanvisning ska kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna projektet och ge exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna. 
  • Under 2022 kommer parallella uppdrag genomföras av Humlegården, för att ta fram ett förslag till arkitektonisk utformning av bebyggelsen. Bedömningen är att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i cirka två och ett halvt år. 
  • Mot bakgrund av detta planerar staden sin byggstart till slutet av 2026. 
  • Detta möjliggör för Humlegården att byggstarta 2028 och flytta in 2030.

Taggar

Stockholm