”Bedömningen framåt måste vara så skarp som möjligt”

 
”Bedömningen framåt måste vara så skarp som möjligt”Lennart Lundblom är senior analytiker på CityMark Analys. Fastighetsbranschen är i stort behov av kvalitativ kunskap som kan ligga till grund för viktiga beslut. Som en del i vår artikelserie om CityMark 30 år är det dags att titta närmare på CityMark Analys.

CityMark Analys kartlägger och tar fram prognoser för den kommersiella lokalmarknaden i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

– Vi presenterar bland annat hyres- och vakansutveckling, kommande utbud av kontorsytor i form av både uppsägningar inom befintliga kontorsfastigheter och i nyproduktion. Bestånd och information samlas in genom intervjuer och presenteras två gånger per år i en halvårsrapport. Vi gör även kundspecifika dragningar och har ingående kunskap om specifika stadsdelar och vilka faktorer som påverkar utvecklingen där, berättar Lennart Lundblom, senior analytiker på CityMark Analys.

Det är två år sedan CityMark Analys bildades efter förvärvet av analysavdelningen på Strateg Fastighetskonsult, som liksom CityMark grundades för 30 år sedan.

– Att vi riktar blicken framåt är viktigt för våra kunder. Bedömningen framåt måste vara så skarp som möjligt. Vi baserar våra prognoser på bland annat den ekonomiska utvecklingen, både nationellt och globalt. Sedan reagerar våra storstäder lite olika, Stockholm har drabbats hårdare av pandemin än de andra stora svenska städerna.

Informationen har samlats in och bearbetats på samma sätt i 30 år

– Det är en väldig styrka att vi har lång historik över våra fastighetsdata. Tidsserierna går tillbaka till år 2000 och i vissa fall längre. Informationen har samlats in och bearbetats på samma sätt i 30 år. Med vår kontinuitet ger det kvalitativa dataserier som är jämförbara över tid. Vi kan presentera såväl övergripande siffror för stora geografiska områden som skräddarsydda data över områden ända ned på fastighetsnivå, säger Gabriella Billquist, analytiker på CityMark Analys.

Både Gabriella och Lennart har lång erfarenhet från branschen och minns hur känsligt det var med hyresdata tidigare.

– Man ville inte gärna samla in eller dela med sig av den. På 80-talet hade jag hyresdata undangömd i en skrivbordslåda ifall jag skulle få användning för den senare, berättar Lennart.

Nyligen lämnade han över analyschefsrollen till Tor Borg, som närmast kommer från Boverket.

– Jag har hållit på med analys sedan 90-talet. Det var fantastiskt roligt att få tillgång till den här databasen, det var som att komma till ett stort smörgåsbord. Vi kan extrahera väldigt mycket information härifrån och även kombinera med all den information som finns i resten av Byggfakta-koncernen, säger Tor Borg.

Vill vara den partner som fastighetsägare vänder sig 

CityMark Analys vill vara den partner som fastighetsägare vänder sig till löpande gällande marknadsläget som stöd för sina strategiska beslut. Det kan bland annat röra frågor kring att starta ett projekt eller vilken hyresnivå som är rimlig att sätta vid nyuthyrning eller omförhandling i en specifik fastighet eller mer generell hyresutveckling i en stadsdel.

– Vi är väldigt måna om att ge våra kunder en snabb och proffsig återkoppling och med vår unika data förse dem med kontorsmarknadens bästa underlag. Vi sätter en ära i att vårda våra kunder och vara lättillgängliga när de behöver data. De är alltid välkomna att höra av sig till oss på telefon, mejl mm för diskussion kring vad vi kan erbjuda i varje specifikt fall, säger Gabriella Billquist.

Lars Johnsson, Folksam, är en trogen kund.

– Man vet att det är validerat material. Många andra analysföretag skjuter från höften, men här har man verkligen frågat folk vad den faktiska hyran är, det ligger ett stort värde i det. Är det någon som ifrågasätter det så har vi svart på vitt. Vi gillar att använda den här typen av säkra data i våra beslut. Det är en del i vår verktygslåda som hjälper oss att vara riktigt effektiva, säger Lars Johnsson.

Han tycker att trovärdigheten är nyckeln.

– Det är också en fördel att ha en oberoende part som vi kan referera till, säger han.


Jenny Fors

Taggar

Inför flytten

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer