Bygglovet klart för spektakulärt kontorshus

 
Bygglovet klart för spektakulärt kontorshusGrönska ska klättra upp på fasaden, utmed de allmänna trapporna och upp till de gemensamma terrasserna. Embassy of Sharing kallas det nya kvarteret i Malmö och det iögonfallande huset som täcks av grönska får namnet Drivbänken. Nu är bygglovet klart för kontorshuset med butiker, restaurang och plats för kultur.

Kontorshuset i Malmöstadsdelen Hyllie kommer att präglas av grönska. Ett centralt atrium binder ihop terrasserna och blir en mötesplats för besökare och de som arbetar i huset. På taket planeras det för växthus och solceller. Restaurangen och två butiker tar plats på bottenplan och på våningen ovanför byggs lokaler för kulturverksamhet.

Embassy of Sharing var det vinnande förslaget i Malmö stads markanvisningstävling för området beläget i hörnet av Hyllie Boulevard och Hyllie Stationstorg. Kvarteret ska genomsyras av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 med fokus på låg klimatpåverkan och grönska. Här planeras det för sammanlagt 300 bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger.

– Embassy of Sharing är ett kreativt exempel på hur vi bygger hållbart och grönt för livet i dag och i framtiden samtidigt som arkitekturen får ta plats. Hållbarhetsperspektivet är en viktig del i arbetet med att bygga en hel stad och det är spännande att se det här kvarteret växa fram, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Markanvisningstävlingar är ett fantastiskt exempel på hur vi kan involvera näringslivet och andra aktörer i utvecklingen av Malmö. Embassy of Sharing är ett projekt där hållbarhet, klimatpåverkan och grönska prioriterats och kommer bli ett utmärkt tillskott till Hyllie, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Fastighetsägare är Granitor (fd Midroc) och arkitekt Wingårdhs Arkitekter.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer