Castellum investerar 1,7 miljarder i nytt projekt

 
Castellum investerar 1,7 miljarder i nytt projektBild: Castellum Castellums vision för nya Hagastaden tar ett stort steg mot förverkligande. Stockholms stad har gett klartecken för byggandet av kontorsfastigheten Infinity med 20 000 kvadratmeter för framtidens arbetsplats. Den totala investeringsvolymen beräknas till cirka 1,7 miljarder kr, varav markförvärv bedöms utgöra ca 650 Mkr.

Projektstart sker under våren 2021 och projektet planeras stå färdigställt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Så snart staden färdigställt uppfyllnadsarbeten kan Castellum formellt tillträda marken, erlägga köpeskillingen och starta byggnation av kontorsbyggnaderna, vilket beräknas ske under första halvåret 2023.

Hagastaden är den nya stadsdel som knyter samman Stockholm med Solna och utvidgar innerstaden norrut. Det är en central del i huvudstadens Vision 2040 om en innovativ och växande region. Under de kommande tio åren ska området bebyggas med en mix av boende, parkområden och kunskapsintensivt näringsliv med fokus på life science. Fullt utvecklat kommer Hagastaden omfatta cirka 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Sedan flera år finns Castellum på plats i Hagastaden med Isotopen, en fastighet om 23 000 kvm. Snart byggstartas alltså även Infinity samt senare Emerald House och Jubileumshuset - de två sistnämnda i samarbete med HSB för att skapa synergier mellan boende och arbetsplatser som säkerställer liv och aktivitet alla dagar i veckan.

I somras blev Castellum först i Skandinavien med ett WELL-certifierat kontorshus (Eminent i Malmö), och Infinity utvecklas i linje med Castellums hållbarhetsarbete med certifieringar enligt Miljöbyggnad och WELL.

- Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden. Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens hållbara arbetsplatser”, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Fakta om Infinity:

Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan
LOA: ca 19 800 kvm
BTA: ca 26 600 kvm
Beräknad byggstart: maj 2021
Beräknad inflyttning: 2025
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld och WELL

Källa: Castellum

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer