CityMarks ryggrad finns i Sveg

 
CityMarks ryggrad finns i SvegJenny Karlsson ansvarar för undersöksverksamheten på CityMark i Sveg. CityMarks affärsidé bygger på kundnyttig information inom den kommersiella hyresbranschen, att matcha hyresgäster med fastighetsägare och deras vakanser. För att hitta rätt företag, rätt person med rätt behov i rätt tid så behövs rätt information.

Grunden i CityMark, som i år firar 30 år, bygger på information som samlas in av kunnig personal genom intervjuer.

– Vi kartlägger kontorshyresgästernas lokalbehov och lokalsituation, som kontraktsutgång, lokalyta, antal arbetsplatser, vem som är ansvarig för lokalfrågorna och hur företagets behov ser ut framöver. Även vilket område och service man skulle vara intresserad av. Just nu är det lite speciella tider på grund av coronaläget, så de har svårt att säga hur deras behov kommer att se ut, många avvaktar tills efter sommaren, säger Jenny Karlsson, som ansvarar för undersöksverksamheten på CityMark i Sveg.

De kontaktar varje hyresgäst cirka 1-2 gånger per år och det är storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö man fokuserar på. Det är värdefullt för fastighetsaktörerna att få information om företag som söker lokaler som passar in på vad de har att erbjuda. De hyresgäster som är villiga att lämna från sig informationen får hjälp att hitta en passande lokal som stämmer med deras behov. Det kan vara kontor, men också lager, produktions- och kombinationslokaler.

– De blir kontaktade av fastighetsägarna, oftast via mail, och behöver inte själva söka lika aktivt efter ny lokal. Tjänsten är helt kostnadsfri för hyresgästen. Ofta kan de välja en bredare sökning först och sedan smalna ned efter behov.

Processen behöver ofta vara lång när det gäller att planera en flytt, så när de börjar kika på när hyreskontraktet löper ut så kan det väcka tanken på att se över sin lokalsituation.

– Det har varit lite mindre antal sökningar under corona, men jag tror att det kommer att hända mycket åt oss efter sommaren. Många har också tecknat kortare kontrakt under den här perioden, säger Jenny Karlsson.

Hon märker också att allt fler efterfrågar coworking och att cykelparkering är viktigt bland Stockholmsföretagen. Annars är p-platser det vanligaste behovet.

Det finns stor kunskap bland personalen i Sveg. Att det var just här man etablerade undersökarverksamheten när CityMark startade 1991 var ett lyckat beslut.

– Vi är väldigt lojala och alla har jobbat länge i företaget. Den som har jobbat kortast har varit här i 16 år. Det gör att vi har stor kännedom om marknaden. Jag trivs väldigt bra, vi har en bra gemenskap, avslutar Jenny Karlsson.


Jenny Fors

Taggar

Inför flytten

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer