Coaching kan minska stress och öka välmående

 
Coaching kan minska stress och öka välmåendeEtt meningsfullt privatliv ger bättre förutsättningar för ökad stresstålighet och hur medarbetare fungerar på jobbet. En ny studie från Zebrain visar att medarbetare skattar sitt mående lågt kopplade till stressymptom som sömnkvalitet och koncentrationsförmåga. Efter coaching förbättrades resultatet.

På frågan “Jag sover gott och känner mig utsövd” instämmer medarbetare endast till 58,3 % med påståendet i genomsnitt. På påståendet “Jag kan koncentrera mig på det jag gör” instämmer medarbetare till 63,7 % i genomsnitt. 

– Förutom fysiska tecken på stress såsom att sömn och koncentrationsförmågan påverkas, är det förvånansvärt många som skattar frågor som rör det egna privatlivet lågt. Det är få som har tydliga mål och förväntningar på vad de vill uppnå privat på längre sikt, kommentera Martin Bellander, Leg. Psykolog och ansvarig för Zebrain Labs.

På frågan ‘Jag vet vad jag vill uppnå i livet på längre sikt’ instämmer medarbetare endast till 58,9 %. Zebrain är en digital plattform för medarbetarutveckling via coaching och efter minst fyra veckors användning svarade medarbetarna betydlig mer positivt.

– Det är intressant att notera eftersom ett meningsfullt privatliv ger bättre förutsättningar för ökad stresstålighet och hur medarbetare fungerar på jobbet. Efter digital coaching ökar självskattningen på denna specifika fråga med hela 21 procent, vilket innebär att relativt enkla insatser från företag kan ge stora effekter för den enskilda medarbetaren, fortsätter Martin Bellander.

Inledningsvis har användarna i studien genomfört en nulägesanalys där Zebrain mätt outnyttjad potential och individens egen vilja till förändring utifrån: Självinsikt (vem är jag och vad vill jag), Grundenergi (hur mår jag), Motivation (hur motiverad är jag) och Självledarskap (hur tar jag mig dit jag vill). Efter coaching har samtliga områden förbättrats där Grundenergin gått upp med 8, 6 %, Motivationen med 6 %, Självinsikt med drygt 16 % och Självledarskapet med 8 %.

– Användarna har skattat en förbättring över samtliga områden men självinsikten är den som inledningsvis ökar mest vilket är vanligt förekommande, säger Martin Bellander.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer