De utvecklar framtidens flyttbara arbetsplatser

 
  • Modulerna kommer att bli ett alternativ till traditionella kontor.

    Modulerna kommer att bli ett alternativ till traditionella kontor.

Föregående
Nästa
 
Tyréns och Superlab har tagit fram ett nytt koncept som möter nya behov av samverkan och flexibla arbetsplatsmiljöer med höga hållbarhetskrav. Namnet Co-vid-Co kommer från Covid och Co-working.

Daniel Gallardo och Negar Daneshpour, båda arkitekter på Tyréns, brinner för hållbart byggande och skapande av innovativa lösningar. Tillsammans har de tagit fram konceptet Co-vid-Co som genomsyras av flexibilitet och höga hållbarhetsambitioner för framtidens arbetsplatser.

– Som namnet Co-vid-Co antyder har konceptet uppstått på grund av Covid, som förflyttat oss från kontoren till andra miljöer. Det andra ”Co”et står för co-working. Konceptet introducerar ett nytt sätt av co-working eftersom pandemin bidragit till att vi har lärt oss samarbeta på nya sätt, säger Negar Daneshpour, arkitekt på Tyréns.

Idén bygger på att modulerna kommer erbjudas till allmänheten i det offentliga rummet som ett alternativ till traditionella kontor eller hemmakontor. Arbetsplatserna möjliggör såväl enskilt fokusarbete som samarbeten och möten i liten skala med plats för max sex personer per modul.

– Möjligheten till distansarbete är en ökad trend som har kommit för att stanna som ett alternativ till kontoren. Att plötsligt ha tillgång till ytterligare en arbetsplats, kanske närmre bostaden, minskar transporter och därmed miljöpåverkan. Dessutom bidrar Co-vid-co till att öka livskvaliteten för brukarna avsevärt, säger Niklas Madsen, grundare av Superlab.

– Vi ser framför oss att kontorshusen ska bilda gröna stadsrum i staden som bidrar till trygghet och arkitektoniska värden. Anläggningarna ska byggas i trä med gröna tak och möjligheter till vertikal odling på fasader, säger Negar Daneshpour.

Co-vid-Co planeras att introduceras på stadsmässan H22 i Helsingborg sommaren 2022. Lanseringen sker genom ett samarbete mellan Tyréns och Superlab, som är ett experimentellt designlaboratorium i Helsingborg där man studerar framtidens arbetsmiljö.

– Drömmen är att Co-vid-Co på sikt ska finnas tillgängliga över hela landet, i stadsmiljöer såväl som i boendemiljöer. Arbetsplatserna kommer vara lätta att flytta och skala upp och ned i storlek efter behov och användning, säger Daniel Gallardo, arkitekt på Tyréns.

Just nu håller Tyréns och Superlab dialog med potentiella investerare som kan möjliggöra att modulerna börjar produceras till hösten. 

Taggar

Inför flytten

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer