De vill hjälpa företag till det nya normala efter pandemin

 
De vill hjälpa företag till det nya normala efter pandeminMia Öhrn och Lena Nyholm startar ett nytt ledarskaps- och inredningsinitiativ som de kallar Merry Monday. Merry Monday vill att vi ska älska måndagar, älska att komma till kontoret. De erbjuder en ny expertiskombination av ledarskap, inredning och neuroestetik som strategiskt anpassar kontorsmiljöer till att bli mer lockande.

Många talar om fortsatt distansarbete och hybridlösningar när vi till hösten återgår till det normala, eller det nya normala – för det krävs ett omtag i företagets strategi. Många har dock svårt att ta beslut om hur man ska arbeta och hur kontoret bäst ska utformas för att stödja de nya arbetssätten.

– Det är dags att bestämma sig för hur kontoren ska se ut! Rätt utformade kan de bli rent magnetiska och stimulera medarbetarnas engagemang, kreativitet, psykologiska trygghet, välmående och vilja att pendla till kontoret efter pandemin, säger Mia Öhrn, ledarskaps-/inredningsstrateg och samskapare av Merry Monday.

De erbjuder en kombination av kompetens inom ledarskap eller inredning och varumärke. 

Undersökningar visar att efter pandemin vill medarbetarna jobba på kontoret 2-3 dagar i veckan, utföra fokuskrävande och administrativa arbetsuppgifter ostört, gärna i hemmet och komma till kontoret för att samarbeta med kollegorna (ca 90%!).

Kontorsmiljöerna behöver alltså vara vackra, inspirerande och utformas för möten mellan kollegor och kunder, så att nya idéer kan växa tillsammans. Ju bättre anpassad kontorsmiljön är för denna omställning, desto effektivare start efter pandemin. 

– Merry Monday! Tänk dig en kontorsmiljö som är så härlig att varje måndag känns som ett varmt välkomnande. Efter pandemin finns ett gyllene tillfälle för företag att skapa en sådan känsla, säger Lena Nyholm, inredningsdesigner och samskapare av Merry Monday. Vi gör inte det gamla vanliga, vi skapar det nya härliga.


Jenny Fors