Det här kan bli kontorets nya syfte

 
Det här kan bli kontorets nya syfteKreativt samarbete och teamkänsla är lättare att få till på det fysiska kontoret. Foto: Getty Images. Hur bör kontoret i det nya hybrida arbetslivet se ut? Det talade Kantar Sifo och JLL om under den digitala Almedalsveckan.

Corona-pandemin har inneburit många utmaningar för både organisationer och medarbetare. Tillhörigheten har försvagats, liksom samarbete över gränserna i organisationen. I teamet har samarbetet dock fungerat bra, visar Kantar Sifos mätningar under pandemin.

– Kreativiteten har varit svårare på distans, så innovationsförmågan har inte varit lika god. Stressnivån har också tilltagit under pandemin och arbetsbördan har upplevts öka. Om flera ska arbeta och studera innanför hemmets väggar så kan det bli problem, säger Mathias Axelsson på Kantar Sifo.

De presenterade sina senaste siffror under den digitala Almedalsveckan den 5 juli.

Lojaliteten har stärkts

– Det som förvånade vissa företag var att lojaliteten hos medarbetarna har stärkts. Man har fått ett starkare band till sin arbetsgivare. Förtroendet för chefer och ledning har också stärkts.

Mathias Axelsson tror att det beror mycket på den rikliga och öppna kommunikationen under pandemin.

– Det har uppskattats att man har fått mycket information och att medarbetarna har varit i fokus. Många företag har gjort mycket bra och ställt om där det har behövts.

När ledarna tillfrågades så uppgav de utmaningar som att spontan feedback och uppmuntran har varit svårt när man inte har rört sig i kontorslokalen. Det har också gjort det svårare att fånga upp och upptäcka signaler på hur medarbetarna mår.

– Det har varit svårare att skapa teamkänsla på distans. Att vara social med sina arbetskamrater har många saknat.

Det som uppskattas mest med det fysiska kontoret:

1. Den personliga kontakten och samvaron. Spontana möten. Man förstår varandra bättre när man ses fysiskt.

2. Tekniska och ergonomiska lösningar.

3. Kaffestunder. Att mötas vid kaffeautomaten och samlas för en fika.

– Kontoret är alltså en bra plats för att skapa teamkänsla och tillhörighet. Det är en kultursymbol och det är också en lärandemiljö där nya kan lära av mer erfarna. Det spontana mötet utvecklar organisationen, säger Mathias Axelsson.

Folk börjar tröttna på att jobba hemma

JLL har gjort internationella mätningar våren 2020, hösten 2020 och våren 2021. Vid den första mätningen uppgav medarbetarna att de ville jobba hemma 1,2 dagar efter pandemin, i höstas hade siffran ökat till 2,6 och i våras sjönk den till 2,1 dagar.

– Folk börjar tröttna på att jobba hemma. De flesta ser en hybrid; med arbete på kontoret tre dagar, hemma två dagar och ibland på annan plats, säger Miranda Jensen på JLL.

Fler uppger också att de inte känner sig lika effektiva och produktiva i hemmet som de gjorde i början av pandemin. Hälsa och välmående har seglat upp i prioritet.

– Det nya kontoret tror vi bör vara en plats för lärande och socialt utbyte, där varumärke och kultur utvecklas och sprids, där känslan för tillhörighet, stolthet och engagemang stärks och en plats där hälsa och välmående står i fokus, säger Max Keysberg, JLL.

 
Jenny Fors