Efterfrågar kompetensutveckling på jobbet

 
Efterfrågar kompetensutveckling på jobbetCharlie Thorstensson, Nordenchef på GoodHabitz. 80 procent av svenskarna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling. Det visar en undersökning från GoodHabitz.

Tre av fyra anställda svenskar tycker att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i deras personliga utveckling. Samtidigt har var femte (18%) anställd i Sverige inte tillgång till någon typ av personlig utveckling. Av dessa har ungefär en tredjedel (34%) tagit upp frågan med sin chef, men över hälften av dessa (60%) anser att deras förfrågan inte tas på allvar. 

– Vi vet att utbildningar generellt ofta erbjuds en mindre grupp inom företagen, ofta chefer. Men det är lite förvånande att bara en tredjedel faktiskt ber sina arbetsgivare om fler möjligheter till personlig utveckling. Det verkar finnas ett glapp mellan de anställdas behov och deras agerande. Här behöver arbetsgivare vara medvetna om att de kanske måste ta första steget, säger Charlie Thorstensson, Nordenchef på GoodHabitz. 

Undersökningen är gjord av onlineutbildningsföretaget GoodHabitz, som har tillfrågat 13 000 anställda i Europa, varav 1 033 i Sverige. Enligt undersökningen anser 62 procent att brist på möjligheter till personlig utveckling utgör en anledning att söka nytt jobb. 

När det gäller vilka kompetenser man vill utveckla vill anställda i Sverige framför allt utveckla sitt ledarskap (35%), sin digitala kompetens (32%) och sin kompetens inom projektledning och teamwork (30%). 
 

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer