Fabege planerar för nya kontorshus i Huvudsta

 
Fabege planerar för nya kontorshus i HuvudstaFabege planerar för 52 000 kontor i centrala Huvudsta och i Solna Business Park. Skanska bygger bostäder. När järnvägen förläggs i tunnel skapas förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i centrala Huvudsta. Skanska Sverige och Fabege förvärvar mark och planerar för nya bostäder och kontor.

I samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel frigörs mark i centrala Huvudsta som möjliggör en stadsutveckling omfattande cirka 150 000 kvadratmeter med nya gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser. 

Fabege förvärvar mark för att uppföra cirka 10 000 kvadratmeter bostäder och cirka 52 000 kvadratmeter kontorslokaler, både i anslutning till järnvägstunneln i Huvudsta och i anslutning till Solna Business Park. 

– Tillsammans med vår nuvarande utveckling av Arenastaden, Haga Norra och Solna Business Park utgör markförvärvet ett naturligt tillskott som bidrar till nya värdeskapande möjligheter i Solna på längre sikt. Det geografiska läget och Solnas många kvaliteter gör att vi gärna stärker vårt innehav i området, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.

Skanska Sverige förvärvar mark för att uppföra cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan, två förskolor och en gruppbostad för LSS-boende.

I samband med utbyggnaden av Mälarbanan förstärks även kollektivtrafiken i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station.
Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och den nya bebyggelsen planeras att uppföras under perioden 2030 – 2040. 

Taggar

Stockholm