Fairprint av Adestia

 
Fairprint av Adestia

Nu vänder Adestia blad!

Kopiator- och utskriftsbranschen präglas idag av långa, inkonsekventa och komplicerade avtalsformer. En affärsmodell som innebär att många kunder har svårt att överblicka sina kostnader och känner sig fastbundna i avtal som känns stelbenta och alltför kostsamma i förhållande till utnyttjandegraden. Känner du igen dig?

Vi tycker att det är dags för en förändring. Med fokus på att såväl kund som leverantör skall göra en bra affär, transparens i alla avtal och flexibilitet lanserar vi vårt koncept FairPrint.
 Vad innebär FairPrint för dig som kund?

Hyr direkt av oss

Ni hyr eller köper direkt från oss och slipper därmed extrakostnader för exempelvis försäkringspremier och avi- och uppläggningsavgifter.

I våra villkor finns inga krav på att hyra, ni kan köpa maskinen från oss och teckna serviceavtal som en option. Fast pris under hela avtalstiden inkluderat service. Ni undviker därmed olika avtalstider vilket gör våra avtal lättöverskådliga och transparenta.

Minimal administration, endast fyra fakturor per år (en kvartalsfaktura). Inga krav på utskriftsvolymer eller dyra debitering per utskrift/kopia s k klickavgifter.adestia.seAnnons av Adestia.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer