Gör kontoret till en idéförlösande magnet

 
Gör kontoret till en idéförlösande magnet– Vi behöver tänka festfixande, kreativitet och idéförlösning, säger Erik Herngren på Kairos Future. Foto: Getty Images En ny trendspaning visar att pandemin har gjort tidigare framtidstrender till vardag. Arbetslivet efter pandemin kommer att bli mer flexibelt, stimulerande, IT-säkert, smart och mera hållbart. 

Många har pratat om vad som blir det nya normala efter pandemin. Leverantören Office Management har i samarbete med Kairos Future gjort en ny trendspaning där fyra trender från en tidigare studie har uppdaterats. Till följd av pandemin har dessa trender gått från framtidsspaningar till realitet, samtidigt som en ny femte trend har utvecklats i paritet med digitaliseringen: Hållbarhetskravet.

Fem trender: 

1.     Flexibla samarbeten – Från undantag till det nya normala.
2.     Stimulerande arbetsmiljö – Tillit och lyhördhet leder vägen.
3.     Artificiell Intelligens – Från hype till verkstad. 
4.     Säkra lösningar i molnet – Smekmånaden är över?
5.     Hållbarheten växlar upp – På alla plan.

– Vi ser att undantag har blivit normalitet på grund av pandemin. Företag och medarbetare integreras via dessa fem trender och ha förväntningar och krav på bland annat hållbarhet, därför är det viktigt att växla upp redan nu, kommenterar Peter Uddfors, VD och koncernchef på Office Management.

Erik Herngren på Kairos Future presenterade fem sanningar för framtidens arbetsliv:

1.     Kroka arm med maskinerna – Rätt teknik för rätt situation.
2.     Kontoret är mer än kontoret – Ett uppluckrat arbetsliv är det nya normala.
3.     Hybrid blir det nya normala – När länder som tidigare varit för kontroll hakar på denna trend är det något stort på gång.
4.     Ta makten över kampen om tiden – Slack, variation och akademisk slutkvart.
5.     Säkerställ kampen om rummet: Från trälhav till magnetiska kontor och festfixande.

– Allt fler arbetsgivare inser att kreativa medarbetare behöver utrymme att kunna samla sig efter ett möte eller en arbetsuppgift innan man går på nästa. Hos Microsoft går det inte att boka in ett nytt möte tidigare än en kvart efter det förra. Så den akademiska kvarten bör läggas i slutet. Tillåt nödvändig återhämtning och variation, säger Erik Herngren.

Han tror också att kontoren måste vara magnetiska för att locka tillbaka medarbetarna.

– Idag är kontoren uppdelade på ungefär en fjärdedel mötes- och pausytor och tre fjärdedelar traditionella produktionsytor. Jag tror att vi är på väg att få det omvända. Vi behöver tänka festfixande, kreativitet och idéförlösning. När vi träffas så skapar vi utrymme för kreativa samtal. Vi behöver få till strukturer och kultur för idéförlösande, avslutar han.


Jenny Fors
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer