Han är ny operativ chef på GoToWork

 
Han är ny operativ chef på GoToWorkMille Beckman är ny operativ chef och senior rådgivare på GoToWork. Mille Beckman är ny operativ chef och senior rådgivare på GoToWork. Han har en gedigen erfarenhet inom digital transformation, förändringshantering och digital strategi efter 18 år på Telia. Mille Beckman är ofta är ute och gästföreläser om digitalisering, hållbart arbetsliv och framtidens arbetsplats.

Efter 18 år inom Telia väljer nu Mille Beckman att byta arbetsplats till GoToWork; som hjälper företag och organisationer runt om i landet att skapa hållbara, hybrida och platsoberoende arbetsplatser – något som även Mille brinner för. 

Som Head of Digitalization & Change Management - Prof Services på Telia har Mille varit en drivande person som bland annat varit med och byggt upp varumärket internt såväl som externt samt de senaste åren varit Telias talesperson i frågor som rör digitalisering av arbetsplatser. Ett arbete som skapat lärdomar och erfarenheter som är svårslagna. 

Som operativ chef och senior rådgivare samt en plats i ledningsgruppen på GoToWork hamnar Mille i en ny position där hans fokus blir att förmedla den breda och djupa kunskapsbank som han besitter inom bland annat digitalt arbete, förändringshantering och hybrida arbetsplatser, likväl som att axla det coachande ansvaret för GoToWorks leverans. Han blir en stor tillgång för GoToWorks team såväl som för alla deras kunder.

Hur ser framtidens arbetsplats ut och vad innebär ett hållbart digitalt arbetsliv? Det är frågor som berör Mille dagligen i hans arbetsliv. Han passionernas och brinner för att finna och skapa verktyg till framtidens arbetsplatser där kommunikation, flexibilitet och samarbete är viktiga grundstenar. 

”Jag har precis som Karin Ståhl, VD för GoToWork, alltid varit lite före min tid. Det blir kanske inte alltid som man har tänkt sig i första steget, men lärdomarna bär man med sig och dem har man nytta av till nästa steg. Det är då man får trädet att blomma ut”, säger Mille.

Taggar

Stockholm