Kartlägger kontoret efter pandemin med ny enkät

 
  • Just nu är det ganska öde på kontoren, men hur kommer det nya normala att se ut? Foto: Getty Images

    Just nu är det ganska öde på kontoren, men hur kommer det nya normala att se ut? Foto: Getty Images

  • Aram Seddigh, arbetsplatsstrateg på WeOffice. Foto: WeOffice.

    Aram Seddigh, arbetsplatsstrateg på WeOffice. Foto: WeOffice.

Föregående
Nästa
 
Vad blir det nya normala efter pandemin? Det är frågan som alla ställer sig just nu. WeOffice har tagit fram en ny enkät som ska hjälpa till att svara på den saken. Länk till enkäten hittar du i artikeln och din organisation kan få egna medelvärden och jämförelsedata.

Under pandemin har vi fått prova på hemarbete och våra kontor har gapat tomma. Att jobba hemma har både haft sina fördelar och nackdelar. Några har haft lättare att arbeta koncentrerat och få ihop livspusslet, men vi har också saknat det sociala med kollegorna. Ledarskap och samverkan har försvårats på distans.

– Det är ganska individuellt vad man tycker, så det är inte helt enkelt att bara återgå till kontoret efter pandemin, säger Aram Seddigh, arbetsplatsstrateg på WeOffice.

Många företag är villiga att göra förändringar för att locka medarbetarna tillbaka, för de flesta är överens om att vi samverkar och presterar bättre när vi sitter tillsammans. Frågan är hur mycket man kan acceptera att medarbetarna jobbar på distans och vad vi vill använda kontoret till.

– Organisationen behöver bestämma ramarna för distansarbete. Hur mycket och vart? Kan det vara hemma, hos någon coworking-aktör eller tillfälliga platser på språng? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för arbete både fysiskt och digitalt? Ska vi ha kontoret som mötesplats, för samverkan eller som huvudsakliga arbetsplats? De här frågorna är något som alla behöver fundera över nu.

Inte optimalt för koncentrerat arbete Att det behöver finnas utrymme för koncentrerat arbete på kontoret är en fråga som har varit på agendan i flera år. Många har valt att arbeta aktivitetsbaserat med tysta zoner och tysta rum, men fortfarande så är det medarbetare som hellre sitter hemma för att inte bli störda.

– När vi går in i det nya normala är det många som är nyfikna på hur andra kommer att göra. Även om man behöver göra sin egen resa så är det intressant att få en trendspaning om vart vi är på väg. Många är väldigt avvaktande just nu. Därför har vi tagit fram en enkät för att samla data om kontoret och arbetssättet efter pandemin. Den tar 10 minuter att besvara och företag med minst 100 medarbetare som deltar kan få en kostnadsfri sammanställning som visar deras resultat jämfört med genomsnittet, berättar Aram Seddigh.

Här hittar du enkäten och kan delta 

Vill du delta i enkäten “Kontor och arbetssätt efter pandemin”, klicka här. 
I slutet av enkäten kan du ange om du är intresserad av att din organisation deltar i undersökningen. Deltagandet i enkäten är kostnadsfritt och deltar din organisation får ni era egna medelvärden samt jämförelsedata.  

En sammanställning kommer att göras under hösten.

– Frågorna i enkäten handlar om hur det har varit att arbeta hemma, ergonomi, ledarskap, det sociala, hur mycket man skulle vilja vara på kontoret, vad man vill ha kontoret till och hur kontoret upplevs idag.

Olika förutsättning till hemarbete Tidigare undersökningar har visat att unga vill sitta på kontoret i större utsträckning.

– Man kanske tänker att unga är mer flexibla och borde vilja jobba på distans, men det handlar också om vilka förutsättningar man har till en ergonomisk arbetsplats i hemmet, då många yngre kanske har mindre plats i sin bostad, säger Aram.

Han är doktor i arbets- och organisationspsykologi, leg psykolog och ekonom. WeOffice stöttar organisationer vid flytt och förändring till nytt arbetssätt. Fokus ligger på att skapa funktionella och anpassade kontorsmiljöer där medarbetare mår bra, trivs och får rätt förutsättningar att vara effektiva i sitt arbete – både hemma och på kontoret.

– Det ska bli spännande att se hur kontoret efter pandemin kommer att se ut. Det vore bra om vi får en viss samstämmighet i vad medarbetarna och cheferna tycker och att alla vill säkerställa att arbetsplatsen fungerar på ett bra sätt. Det finns nya möjligheter som kan öppna sig med ökat distansarbete, bland annat rekrytering. Om det helt plötsligt inte krävs att man utgår från en viss plats så finns det en helt ny marknad för rekrytering, avslutar Adam Seddigh.


Jenny Fors

Taggar

På kontoret