Magasin 211 finalist i både Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

 
Magasin 211 finalist i både Stadsbyggnadspriset och Gröna LansenMagasin 211 ägs av Varvsstaden AB. Magasin 211 är ett projekt som sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden, enligt juryn till Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2021, som Malmö stad delar ut.

Varvsstaden AB har genomfört en ombyggnation av kontorshuset Magasin 211, som är nominerad av Malmö stad till både Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna Lansen för ett miljömässigt hållbart byggande.

Juryns motivering
"Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruket har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandade. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden."

Arkitekt har varit Wingårdhs och antikvarie: Restaurera.

Övriga nominerade till Stadsbyggnadspriset är bostadshuset Iggy, Mary Anderssons lekplats och bostadshuset Kvarteret Prisma. 

Priorn, som består av kontorslokaler, minnesmottagning och forskningsklinik är också nominerad till Gröna Lansen. Byggherre är Vasakronan och arkitekt: White Arkitekter. 

Juryns motivering
”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

Den 27 augusti presenteras vinnarna.Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer