Magasin 211 vann Stadsbyggnadspriset 2021

 
  • Magasin 221 fick Stadsbyggnadspriset 2021.

    Magasin 221 fick Stadsbyggnadspriset 2021.

  • Priorn fick Gröna Lansen 2021.

    Priorn fick Gröna Lansen 2021.

Föregående
Nästa
 
Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har den över 100 år gamla byggnaden fått nytt liv. Varvsstaden AB står bakom projektet tillsammans med Wingårdhs arkitekter och Restaurera.

Det blev Magasin 221 som fick Malmö stads Stadsbyggnadspris. 

Juryns motivering
"Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruket har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandade. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden."

Varvsstaden AB står bakom projektet tillsammans med Wingårdhs arkitekter och Restaurera. 

Miljöbyggpriset Gröna Lansen gick till det energieffektiva kontorshuset Priorn, som är ett samarbete mellan Vasakronan och White Arkitekter. 

Juryns motivering
”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

– Båda projekten visar hur miljö- och klimatfrågorna har blivit en självklarhet och nödvändighet när det kommer till hållbart stadsbyggande och god arkitektur. Det är två vitt skilda projekt som båda är nytänkande och driver utveckling för att kunna möta vår tids största utmaning, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd för stadsbyggnad och miljö.

– Genom att utmana invanda arbetssätt och söka nya lösningar visar aktörerna bakom Magasin 211 och Priorn på stor uthållighet och ett stort engagemang att driva Malmös utveckling framåt. Magasin 211 visar att det går att använda och förnya det redan byggda på ett modernt, funktionellt och estetiskt tilltalande sätt. Omvandlingen är gjord med en stor respekt för kulturhistorien och jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av Varvsstaden, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Taggar

Öresund