Milstolpe för ny stadsdel i Göteborg

 
Milstolpe för ny stadsdel i GöteborgVästlänkens station Centralen. Foto: Jernhusen Detaljplanen för första etappen av RegionCity i Göteborg som omfattar stationen Centralen har nu vunnit laga kraft. Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på ca 34 000 kvm för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare ca 10 000 kvm på kommunens mark.

- I linje med Jernhusens vision om en hållbar samhällsutveckling så känns det extra bra att kunna underlätta så att ännu fler kan utnyttja kollektivtrafiken i Göteborg och regionen säger Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusen.

Utvecklingsområdet kommer att binda ihop Göteborgs Centralstation med Västlänken där byggnation pågår och beräknas vara färdig 2026. Hela området består av två detaljplaner med en total byggvolym för Jernhusen på ca 150 000 kvm BTA.

- Att detaljplanen nu vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för den nya stadsdelen som skapas, där du bokstavligen kommer kunna ta tåget rakt in på kontoret. Byggnation beräknas starta 2023 och stå färdig till Västlänkens öppnande 2026. säger Roger Sundbom Regionchef Projektutveckling syd/väst på Jernhusen

Källa: Jernhusen
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer