Möjliggör kompetensdelning på kontoret och digitalt

 
Möjliggör kompetensdelning på kontoret och digitaltGÄSTKRÖNIKA: Kan det ligga någon sanning bakom oron att utvecklingen i samhället och på våra arbetsplatser går så fort att vi inte hinner med att frigöra all potential? Med “vi” menat alla vi som arbetar i och som leder organisationen, på alla nivåer. Men “potential” menat den möjlighet till utveckling och prestation som finns inneboende i oss alla, men som ibland kan behöva möjliggöras för, för att komma fram.

Att medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång och att ett av arbetsgivarens viktigaste uppdrag är att möjliggöra för dem att frigöra sin potential är vi nog alla helt överens om. För kunskapsarbetare – vilka är en övervägande del av alla som arbetar på kontor – är det extra kritiskt att arbetsgivaren är transparent, erbjuder en gemenskap och att den finns ett högre syfte med det som medarbetarna förväntas leverera. I kunskapsföretaget ägs produktionsmedlen av medarbetarna, vilka kan, både bildligt och bokstavligt, arbeta varsomhelst. Jag brukar säga att det är det vi har bakom pannbenet som arbetsgivaren vill åt och att det är var och ens eget ansvar att se till att vi inte passerar ett bäst före-datum.

Ändå är även kunskapsarbetaren beroende av arbetsgivaren som möjliggörare för att kunna öka sin kompetens. Vi arbetsgivare får inte snäva in rollerna, ej heller stänga kommunikationsvägar kollegor emellan, även om de vid en första anblick inte verkar vara viktiga för att medarbetaren ska kunna göra sitt jobb. Som arbetsgivare, är du medveten om vilket coolt och kraftfullt verktyg du har till ditt förfogande för att kunna åstadkomma det, vid sidan av er strategi och er företagskultur? Jo, du har den digiloga arbetsplatsen.

Som en evolution påskyndad av samhällets megatrender har våra arbetsplatser – som vi innan kunde referera till som en fysisk arbetsplats och en digital i form av hård- och mjukvara – smälts samman till en digilog plats som ska fungera som stöd oavsett när, var eller hur vi arbetar. Det här är perfekt för kunskapsarbetaren, som har behov av autonomi och vill utöva ett självledarskap. Också utifrån att den nya digiloga kontexten ställer högre krav på individen, som då både förväntas och tillåts vara nyfiken och utforskande.

Se den fysiska platsen som en kulturbärare som främjar gemenskap och samskapande – det bygger lojalitet och befäster värderingar. Se till att den digitala platsen ges samma epitet och använd dem unisont för att möjliggöra social interaktion, kreativt samskapande och inte minst att vi lär av varandra. Just tillgång till kollegor och att lära nytt och lära in är kritiskt när du är ny på jobbet (Källa: www.leesmanindex.com).

Med detta möjliggjort kommer kunskapsarbetaren att dela med sej av sitt till allt och alla i organisationen, att finnas tillgänglig och på så sätt bidra till både sitt eget och till kollegors kompetenslyft. Möjliggör kompetensdelning, dela, ta till dej, och omsätt. Eller annars, som i comic strip TIGERN (©Bud Blake): “– Jag har lärt Pricken vissla. – Jag hör inte att han visslar. – Jag sa att jag hade lärt honom – inte att han hade lärt sej.”


Karin Ståhl
VD & grundare, GoToWork


 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer