Rekordmånga blir corona-smittade på jobbet

 
Rekordmånga blir corona-smittade på jobbetNu har vi ett par kritiska veckor efter julledigheten när risken för smitta på arbetsplatsen är som störst. Foto: Getty Images Vecka 2 fick Arbetsmiljöverket in 484 anmälningar om att personer hade blivit corona-smittade på sin arbetsplats. Det är den högsta siffran som hittills har noterats. Allt fler anmälningar handlar om smitta mellan kollegor utan symtom.

Arbetsmiljöverket får in anmälningar från hela landet om att personer blir smittade av corona på sin arbetsplats. I våras handlade det mycket om att rutiner saknades för att stoppa smittan. Nu är det allt fler anmälningar som kommer in om att man smittas av kollegor som saknar symtom.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att riskbedöma vilka risker man har i sin verksamhet. Det kan handla om att uppmana till att inte använda fikarummet, och organisera arbetet för att kunna hålla avstånd till varandra.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, ta fram en vägledning som ska förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

Högsta smittspridningen i december

Under december var smittspridningen som högst i Sverige och det syns på anmälningarna till Arbetsmiljöverket, som v 50 ökade till 243 anmälningar, v 51 till 256, v 52 till 283 och v 53 kom det in 209 anmälningar om att man blivit smittade på sin arbetsplats. Vecka 1 fick man in rekordmånga anmälningar på 361 stycken. Siffrorna för vecka 2 ökade till 484 anmälningar.

Detta var något som Folkhälsomyndigheten befarade, att smittan på arbetsplatserna skulle öka efter julhelgerna, då många firade jul med personer utanför det egna hushållet. Därför är det extra viktigt att jobba hemifrån om det är möjligt och försöka hålla sig så isolerad som det bara går dessa kritiska veckor efter julledigheten då många kanske har blivit smittade och ännu inte visar några symtom.

Färre skyddsstopp

Skyddsombuds begäran om åtgärder och skyddsombudsstopp har också ökat, men dessa siffror är inte lika höga som i våras, vilket tyder på att arbetsplatserna har blivit bättre på att hantera smittspridning.

Vecka 50 rapporterades 4 skyddsstopp och 6 begäran om åtgärder, jämfört med den hösta noteringen v 17 som hade 36 skyddsstopp och 20 begäran om åtgärder. Men då var tillbudsanmälningarna 200, jämfört med 243 vecka 50.


Jenny Fors

Taggar

På kontoret