REUSED AV - Att återvinna är bra men att återanvända är bättre

 

Som en del av den cirkulära ekonomin strävar vi efter att förlänga livslängden på teknik. Genom vårt engagemang för hållbarhet kan vi nu lansera konceptet Reused AV, återanvänd teknik med full funktion.

Ni hyr tekniken som en tjänst där all service, licenser, support och eventuella reparationer ingår till ett fast pris under hela avtalsperioden. Dessutom till ett pris som är gynnsamt för både er och miljön.

Vi erbjuder er flexibla och korta avtalstider helt efter ert behov. Genom att kombinera återanvänd teknik med den senaste uppdaterade mjukvaran kan man skapa en stabil och hållbar miljö som både är kostnadseffektiv och robust.

Alla våra produkter är grundligt genomgångna, testade och uppdaterade av våra egna systemspecialister. Att funktionshyra återanvänd teknik hos oss innebär att Adestia tar fullt ansvar för att lösningen ska fungera. Om en produkt går sönder ersätter vi en likvärdig från vår utbytespool.

Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys på [email protected]Annons av Adestia

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer