Säljer ut en av de sista tomterna i city

 
Säljer ut en av de sista tomterna i cityFlygfoto över tomten Klara City view. Fotograf Lennart Johansson, Stockholms stad. Stockholm stad säljer ut en av de sista lediga tomterna i Stockholm city – Klara City View. Den aktör som lämnar högst bud, och uppfyller kvalificeringskriterierna vinner anbudstävlingen.
– Vi tror och hoppas på ett stort intresse, säger Victoria Zimmermann Grönros, 
projektledare exploateringskontoret Stockholms stad.  

Den 16 mars startar en markanvisningstävling där Stockholms stad säljer en av sina två sista lediga tomter i city – Klara City View. Det är en byggrätt på 15 000 m2 för i huvudsak kommersiella lokaler såsom kontor med butiker, caféer och restauranger i gatuplanet.

– Det finns inte så många obebyggda tomter kvar i city. Det är den här och en till. Vi har fått många förfrågningar och det finns ett stort intresse från fastighetsbolag och andra intressenter, säger Victoria Zimmermann Grönros.
 
Tomten Klara City View ligger utmed Klarabergsviadukten, granne med Centralstationen, tunnelbanan och expresståget som går till Arlanda. Husen som uppförs på platsen får utsikt över Riddarfjärden, Stadshuset och Gamla stan.

Idag består marken som ska säljas av en trafiksnurra i två plan med av- och påfartsramper för bilar. Den nedre delen kommer att överdäckas och på överdäckningen ska kontorshusen byggas.

– Staden bekostar överdäckningen. Det blir som en förlängning av den överdäckning som gjordes över Klara strandsleden på 90-talet. Husen byggs sedan ovanpå tunneln. 

 Staden kommer att ställa krav på hög arkitektonisk kvalitet, och parallella uppdrag för åtminstone tre arkitektföretag kommer att arrangeras för att säkerställa detta. Volym och utformning ska tillvarata platsens topografiska läge med olika nivåer och de nya kontorshusen är tänkta att bli en övergång mellan befintlig bebyggelse och kajen vid Klara Sjö.

– Vi vill pröva innehållet brett, men kontor och handel är nog det som kan fungera bäst. Detaljplanearbetet har pausats för att vänta in tävlingen, men vi kommer att starta upp det arbetet så fort vi utsett en vinnare, berättar Victoria Zimmermann Grönros.

Tävlingen ska vara avslutad den 11 maj, då ska alla anbud vara inlämnade. Högst bud på tomten vinner. Enligt en preliminär tidplan påbörjas överdäckningsarbetet år 2026. Husen beräknas stå klara 2028 och inflyttning bör kunna ske 2029-2030.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer