Sjuka kollegor skapar irritation i förkylningstider

 
Sjuka kollegor skapar irritation i förkylningstiderDrygt var fjärde har bett en märkbart sjuk kollega att lämna jobbet och gå hem, enligt undersökningen. Foto: Getty Images Nära hälften av alla arbetstagare är oroliga för att bli smittade när en kollega kommer till jobbet märkbart sjuk. Det visar en färsk Sifo-undersökning från Essity.

Drygt var tredje (34%) svensk arbetstagare uppger att de känner irritation och frustration när kollegor dyker upp sjuka på jobbet. Nära hälften (47%) är rädda att bli smittade när det sker och drygt var fjärde (26%) har också bett en kollega att lämna arbetsplatsen för att han eller hon varit märkbart sjuk. Ytterligare 42 procent uppger att de skulle göra det om det krävdes.

– Det är positivt att vi vågar diskutera närvaro på arbetsplatsen med varandra. Att fråga en kollega om inte den personen borde vara hemma istället är ju ett uttryck för omtanke. Syftet är inte bara att skydda sig själv från smitta, utan också att försäkra sig om att personen som är sjuk får den vila och återhämtning som han eller hon behöver, säger Frida Gustafson, ansvarig för hälsofrågor på Essity i Sverige.

Arbetsgivarnas vanligaste åtgärderUndersökningen visar vidare att nära hälften (42%) anser att deras arbetsgivare gör något konkret för att minimera sjukdomsspridning under förkylning- och influensatider. De vanligaste åtgärderna inkluderar ökade handhygiensmöjligheter (21%), medvetenhet om vikten av god hygien (16%), uppmuntran till distansarbete och flexibla arbetstider (12%), förbättrad rengöring och desinficering (9%), samt en policy för sjukfrånvaro som säkerställer att anställda kan stanna hemma utan negativa konsekvenser när de är sjuka (9%).

Så minskar du risken att smitta dina kollegor:

1. Håll dig hemma om du är sjuk, även med milda symtom
2. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i 20-30 sekunder
3. Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer
4. Hosta eller nys i armvecket eller en näsduk
5. Respektera kollegors personliga utrymme och avstånd

Taggar

På kontoret