Stabilisering på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm

 
  • Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

    Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Stockholm, 2009-2022.

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Stockholm, 2009-2022.

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2021.

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2021.

Föregående
Nästa
 
Efter en svag utveckling under 2020 och början av 2021 har hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm stabiliserats. Vakansuppgången har planat ut och omsättningen på hyresmarknaden har börjat återhämta sig, enligt den senaste kartläggningen från CityMark Analys.

Trots stor osäkerhet om konjunkturläge och framtida kontorsnärvaro så är förutsättningarna inför framtiden förhållandevis gynnsamma. Det visar den senaste kartläggningen från CityMark Analys, som i detalj kartlägger kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. 

Vårens kartläggning visar bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm ligger strax under 7 procent. Det är högre än i höstas men i linje med nivån för ett år sedan. Vakansgraden som låg på historiskt låga nivåer under perioden 2012-18 började stiga under 2019, då tillväxten i den svenska ekonomin saktade in. Pandemiutbrottet 2020 förstärkte uppgången ytterligare. Men sedan början av 2021 har uppgången planat ut.

Under pandemin har vakansgraden ökat snabbare i det modernare och dyrare A-segmentet än i det lite äldre B-segmentet. Även nu i vårens kartläggning är vakansgraden högre i det modernare segmentet. Tittar vi utanför centrala Stockholm så verkar trenden fortfarande vara något uppåt i Norrort medan det finns en tendens till nedgång i Söderort.

– Visserligen har vakansgraderna ökat något men vi ser ändå generellt att hyresmarknaden för kontor har stabiliserats och att de kraftiga vakansuppgångarna har bromsat in. Även om det finns mycket osäkerhet både kring de kortsiktiga effekterna av Ukraina-kriget, inflationen och de stigande räntorna och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro så tycker vi det finns goda förutsättningar för att vakansgraden ska kunna ligga kvar, eller sjunka något de kommande åren, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Omsättningen på hyresmarknaden är på väg tillbaka

Pandemiutbrottet våren 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden och bruttouthyrningen av lokaler nästan halverades, från knappt 600 000 kvadratmeter till drygt 300 000 kvadratmeter, på Stockholms kontorsmarknad. Under 2021 återhämtade aktiviteten sig gradvis. Räknat som antalet tecknade hyresavtal var utfallet för 2021 tillbaka där vi var 2018-19. Räknat i antalet uthyrda kvadratmeter (strax under 400 000 kvadratmeter under 2021) var det dock fortfarande en bra bit kvar till nivåerna innan pandemin. Hittills i år har dock uthyrningen legat i paritet med motsvarande månader innan pandemin, visar rapporten.

– Hyresgästerna på kontorsmarknaden har vaknat till liv efter den avvaktan som rått de senaste två åren. Även om ovissheten lever kvar så börjar sannolikt allt fler företag formulera en lokalstrategi för framtiden och agera efter den. Det finns därför förutsättningar för en fortsatt återhämtning av omsättningen på hyresmarknaden. Stockholms kontorsintensiva företag har gått starka genom pandemin och sysselsättningen har ökat snabbt. Det är därför sannolikt att även nettouthyrningen ökar framöver, om inte konjunkturläget försämras alltför drastiskt, säger Tor Borg.