Staden och fastighetsägare går samman för att rusta upp Avenyn

 
Staden och fastighetsägare går samman för att rusta upp AvenynKungsportsavenyn i början av november 2021, med Göteborgs konstmuseum vid Götaplatsen längst bort i bild. Bild: Alexander Ljungqvist/Göteborgs Stad Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar en större upprustning av Göteborgs paradgata. Sammanlagt 300 miljoner kronor är man beredd att satsa. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022, och den första etappen bedöms byggstarta andra kvartalet 2024.  

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har just skrivit under ett första samverkansavtal för att tillsammans omedelbart börja arbeta med att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.

- Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret, i ett pressmeddelande.

De allra flesta fastighetsägarna är med i arbetet på olika sätt. Medverkar gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska stå för hälften vardera. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.

Det första samverkansavtalet som nu har undertecknats omfattar drygt nio miljoner kronor som ska bekosta en planerings- och designfas. Avsikten är att ett andra samverkansavtal undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen. 

För stadens del är detta ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från stadsbyggnads- och trafikkontoren. Flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt i arbetet.

Ett försök gjordes av staden under åren 2014–2017 för att lyfta Avenyn. Ett gestaltningsprogram hade arbetats fram men processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes. Nu tar man alltså ett omtag.

- En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, som projektleder uppdraget. 

Bakgrund: 
Stadsutvecklingsprojektet, som omfattar både Avenyn och Götaplatsen, är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden genom Göteborgs Stadsbudget för 2021. Uppdraget innebär att stadsbyggnadskontoret ska driva och leda arbetet i bred samverkan med stadens förvaltningar och de privata aktörerna. Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5 medverkar i arbetet.

Tidplan:

Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022, för att få in intressanta förslag på utformning. Resultatet av tävlingen ligger sedan till grund för en upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling, av de kompetenser som behövs för arbetet fram till starten av genomförandet. Den första etappen av omvandlingen bedöms byggstarta andra kvartalet 2024.  

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer