Studio Stockholm omvandlar Länsförsäkringars nya kontor

 
Studio Stockholm omvandlar Länsförsäkringars nya kontorProjektet löper fram till och med år 2023 och innefattar kontorsytan om 29 000 kvadratmeter på Tegeluddsvägen. Foto: Per Kristiansen Länsförsäkringar AB har gett Studio Stockholm Arkitektur uppdraget att omvandla sitt kontor på Tegeluddsvägen i Stockholm till moderna, aktivitetsbaserade lokaler. I det nya gestaltningskonceptet ligger fokus på att spegla varumärkets lokala förankring. 

I Studio Stockholms uppdrag ingår att utveckla ett nytt koncept som dels gestaltar Länsförsäkringars varumärke, dels möjliggör en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

– Kombinationen av Länsförsäkringars starka varumärke och de befintliga kontorslokalernas storlek gör detta till ett otroligt spännande projekt. Vi har varit måna om att hitta en välbalanserad och hållbar paketering som tar hela organisationen i beaktande och på djupet fångar dess identitet, säger Karolina Nyström, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm.

I tolkningen av varumärket har Studio Stockholm valt att fokusera på den lokala närvaron som utmärker Länsförsäkringar, detta genom att lyfta fram färg-, form- och materialattribut kopplat till de 23 länsförsäkringsbolagen. Man behåller därför de svenska basmaterial som idag är del av byggnaden samtidigt som man adderar lokala materialval som ska representera olika delar av Sverige. Konceptet tar också fasta på det faktum att den befintliga huskroppen har tydliga likheter med den svenska kartan och utifrån de aktivitetsbaserade lösningar som Länsförsäkringar AB eftersträvar har de olika funktionerna fördelats med lugn och fokus i norr samt aktivt och livligt i söder. Till dessa attribut ska den uppdaterade kontorsbyggnaden spegla varumärkets värdegrund.

Projektet löper fram till och med år 2023 och innefattar kontorsytan om 29 000 kvadratmeter på Tegeluddsvägen. Medarbetarna kommer att förbli i lokalerna under processens gång, vilket innebär att arbetet behöver planeras med hänsyn till detta.

– Det är naturligtvis inte vårt vanliga sätt att arbeta, men det är samtidigt precis den typen av utmaningar som vi på Studio Stockholm gillar att ta oss an. Vår erfarenhet är att om vi låter kundens förutsättningar och behov stå i fokus, oberoende av vilka dessa är, så åstadkommer vi också de bästa resultaten, säger Karolina Nyström.


Jenny Fors  

Taggar

Stockholm