Tillför ljud för en bättre arbetsmiljö

 
Tillför ljud för en bättre arbetsmiljöNorconsult har skogen som förebild i konceptet, där man tar fram ljud som passar till omgivningen. När vi återgår till kontoret kan hög ljudnivå och störande ljud leda till koncentrationsproblem, trötthet och stress. Koncept ”Studio öppna rum” ska skapa bättre ljudmiljö i det öppna kontoret.

– Efter mer än tio års arbete med studier och egen forskning känns det jättekul att vara igång med konceptet. Efterfrågan på marknaden är stor, det är tydligt att dagens öppna arbetslandskap inte fungerar och att ljudnivån är en orsak till det, säger Gunilla Sundin, akustiker på Norconsult.

I Studierna har man bland annat mätt ljudnivån på olika typer av kontor och analyserat så kallade komfortljud, till exempel det ”rosa bruset” som är marknadens vanligaste ljudmaskering.

– Det rosa ljudet låter ganska tråkigt, så vårt mål blev att hitta andra ljud som passar bättre till omgivningen och platsen man befinner sig på. Vi skapade då vågskalp och ett slags babblande ljud som vi sedan jämförde med det rosa bruset. Det var tydligt att försökspersonerna föredrog babbel eller vågskvalp.

Att ta fram behagliga ljud, som är unika för varje rum, är därför en viktig del i Norconsults satsning på bättre ljudmiljöer.

Minsta lilla ljud hörs i det öppna kontoret

– Många blir lite rädda när man pratar om att tillföra ljud. Men sanningen är att behovet ökar i takt med att arbetsplatser och öppna miljöer blir allt tystare, datorer låter till exempel mindre och fönsterisoleringen är bättre. Det gör att minsta lilla ljud eller prat som stör hörs mer, förklarar Gunilla.

Kombinationen av egna komfortljud och kompetens inom rumsakustik, arkitektur och diffusion gör studiokonceptet unikt.

– En bra ljudmiljö handlar lika mycket om hur högtalarna, som sprider ljudet, är fördelade och hur rummet är utformat och inrett. Vi har skogen som förebild. Jag tror vi är ganska ensamma på marknaden om att samla alla kompetenser som krävs under ett och samma tak, säger Gunilla Sundin.

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer