Två av tre vill fortsätta med distansarbete – ny metod ska underlätta

 
Två av tre vill fortsätta med distansarbete – ny metod ska underlättaRambolls undersökning identifierar frågor med fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet. Vad är de anställdas upplevelser när arbete hemifrån plötsligt gått från undantag till regel? Hur påverkar det samarbetsklimatet internt och externt? Hur säkerställs kunskapsdelning och lärande? Ramboll har utvecklat en ny hemarbetsundersökning i syfte att hjälpa företag och organisationer samla insikter om den nuvarande situationen och vara bättre rustade för framtiden.

– Coronapandemin har förändrat hur, var och när vi arbetar vilket försämrat organisationers förutsättningar att styra verksamheten och stödja medarbetarna. Förändringarna är så pass omfattande att befintliga mätverktyg för medarbetares arbetsmiljö och välbefinnande är otillräckliga, säger Marvin Pastor, managementkonsult på Ramboll. 

Rambolls undersökning identifierar grundläggande engagemangs- och hälsofrågor med fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet. Målet är att bidra till att mildra de negativa effekterna av pandemin och underlätta för ledning och chefer att sätta in rätt stöd vid rätt tillfälle.

– Verktyget ger ledningen viktiga insikter samtidigt som medarbetarna får en möjlighet att lyfta sina behov gällande exempelvis arbetsbelastning och arbetsmiljö. Förutom att lösa eventuella utmaningar här och nu, kan undersökningen bidra i ett längre perspektiv genom att säkerställa effektiva, säkra och väl fungerande rutiner i framtiden, säger Marvin Pastor.

Två av tre trivs med hemarbete

Sedan april har Ramboll utfört undersökningar på uppdrag av ett 30-tal nordiska verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. De samlade resultaten visar att två av tre tillfrågade gillar distansarbete och vill fortsätta arbeta hemifrån när situationen återgår till det normala.

– De som har tidigare erfarenhet av att arbeta hemifrån verkar ha något enklare att anpassa sig till omställningen. De fysiska förutsättningarna i form av exempelvis digitala lösningar är viktiga för att människor ska trivas och få sina arbetsuppgifter gjorda. Dialog med kollegor och närmsta chef betyder mycket. Att lyckas bibehålla en bra balans mellan arbete och fritid är självklart en annan faktor som spelar in, berättar Marvin Pastor.

Samtidigt upplever ungefär var femte anställd situationen som mycket krävande. Medarbetare under 40 år och kvinnor uppger i större utsträckning än övriga grupper att de påverkats negativt, framför allt på grund av bristen på sociala kontakter och ett stort ansvar för hushållssysslor och familj. Undersökningarna visar också att chefer har upplevt omställningen som mer utmanande än övriga anställda.


 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer