Uppåt för byggstarterna i januari enligt Byggfakta

 
Uppåt för byggstarterna i januari enligt ByggfaktaByggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100). Källa: Byggfakta Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,5 procent mellan december och januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent medan övrigt byggande sjönk med 0,1 procent. 

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,5 procent under januari, vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -2,7 procent i december, en uppgång från förra månadens uppreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn steg något under januari. Vi såg också mindre upprevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att de senaste månadernas utveckling ser lite mer positiv ut nu än tidigare. Sammantaget är det dock ett svårbedömt läge där det är osäkert hur många projekt som kommer att byggstartas på allvar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 0,1 procent under januari, vilket var lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har legat förhållandevis stilla de senaste månaderna. Årstakten var +8,9 procent i januari vilket är något lägre än förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har legat på historiskt höga nivåer det senaste året, till stor del drivet av stora industriprojekt. Det går nu att se tendenser till avmattning i de flesta sektorerna, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,1 mdkr, en uppgång med 24,1 mdkr.

Källa: Byggfakta