Utvecklar miljöer för utekontor

 
Utvecklar miljöer för utekontorLovisa Pettersson prisades för tre år sedan för sitt examensarbete, "The Bug". Lovisa Pettersson har designat utekontorsmöbeln The Bug. Nu arbetar hon med en hel kollektion möbler för utomhuskontor och har fått 300 000 av Vinnova för att skapa utemiljöer på Högskolan i Gävles campusområde.

Tanken är att under det här året, tillsammans med Akademiska hus och Högskolan i Gävle, skapa utomhusmiljöer på campus där studenter eller anställda ska kunna jobba eller mötas utomhus. Lovisa berättar att en tänkbar plats är runt biblioteket, antingen på gräsytorna eller närmare byggnaden.

– Utomhuskontor, utomhusklassrum, utomhuskonferens, vad det blir exakt vet jag inte än. Vi kommer att börja med en undersökning bland studenter och personal, för att förstå de behov och de problem som finns när man vill kunna jobba ute, säger Lovisa Pettersson.

En samlingspunkt med smarta lösningar Lovisa vill skapa naturliga mötesplatser, eller naturliga platser för att kunna arbeta på ensam, som löser de behov som finns på platsen. Det kan också handla om grupputrymmen ute om det visar sig vara det största behovet.

Det centrala är att det kommer att bli en samlingspunkt där det finns smarta lösningar som hjälper människan att kunna jobba utomhus.

– Idag har du ett stort problem om du går ut med din dator, du ser inte bra på skärmen, det kanske blåser ute, eller du kan känna dig väldigt uttittad om du sätter dig på gräsmattan själv.

Nästa vår kommer det att byggas upp en testmodul på campusområdet som alla kan besöka.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer