Väla Gård är världsledande på grön teknik

 
Väla Gård är världsledande på grön teknikSkanska har sitt regionkontor i huset. Foto: Martin Palvén. Väla Gård har blivit en av världens mest energieffektiva byggnader med hjälp av Internet of Things (IoT).
Varje minut skickas information från cirka 600 sensorer till molntjänsten för att sammanställa driftinformation av fastigheten.     
–  För tio år sedan var det ingen som trodde att det gick att producera ett nollenergihus som Skanska nu gjort vid Väla Gård, säger Per-Ola Jönsson, vd Skanska Installation.

Väla Gård är beläget strax utanför Helsingborg. Väla Gård ägs av Skanska och nyttjas idag som region­kontor.
Väla Gård omfattar flera byggnader och 2012 invigdes det första delprojektet som omfattar 1 800 kvadratmeter. I mars 2013 certifierades Väla Gård med LEED Platina, den högsta miljöcertifieringsnivån som utfärdas av amerikanska LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Vid denna certifiering 2013 var Väla Gård Europas bästa och världens tredje bästa hus, enligt Skanska.
Idag producerar Väla Gård själv sin värme och en stor del av sin el. Byggnaderna är täckta med solceller. Skanska anger att om överskottsenergi kunde säsonglagras, från varma årtider till vinterperioden, så skulle  Väla Gård bli helt självförsörjande på energi. Metodik är under utveckling.
Byggnaderna förses med värme och kyla genom 22 stycken borrhål på tomten. Ventilation, värme och kyla är närvarostyrda. 294 sensorer mäter koldioxid, ljus och temperatur i byggnaderna. Informationen samlas i fastighetsdriftsystem som ser till att energiförbrukningen och inomhusklimatet är optimalt. Skanska använder sedan 2012 en programvara från GE för att samla och sammanställa driftinformationen, men provar nu en mer avancerad molntjänst från GE. Med denna lösning skickas information varje minut från cirka 600 sensorer till molntjänsten vilket möjliggör mer avancerade IoT-tjänster som ger mer nytta.
En kritisk fråga för plattformsleverantörer, tjänsteleverantörer och byggföretag är om de nya IoT-produkterna verkligen är betydligt bättre än de traditionella produkterna för energieffektivisering.
– Skanska Installation ser oerhört positivt på de ökade statliga kraven på energieffektivisering. För tio år sedan var det ingen som trodde att det gick att producera ett nollenergihus som Skanska nu gjort vid Väla Gård. I Sverige planerar staten nu införa högre krav vid nyproduktion och renoveringar. Dessa krav kommer att bli en väldig drivkraft. Framför allt ger det oss installatörer en ökad marknad. När IoT införs är det våra system som ska optimeras för att möta de nya kraven, säger Per-Ola Jönsson i Skanska Installation.
Skanska använder Väla Gård som ett demonstrationsobjekt för att vinna nya kunder för gröna hus. 

Göte Andersson

Taggar

Öresund

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer