Var sjätte missnöjd med inomhusklimatet på kontoret

 
Var sjätte missnöjd med inomhusklimatet på kontoretFör kallt och dålig luft visar sig vara de vanligaste problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen. Foto: https://www.proxyclick.com/ En Novusundersökning från Schneider Electric visar att var sjätte person är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Möjligheten att själv kunna påverka inomhusklimatet har stor betydelse för upplevelsen. 

Av dem som är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats uppger 8 av 10 att de själva endast i liten grad kan påverka inomhusklimatet. Av dem som i högre utsträckning kan styra över inomhusklimatet är däremot 9 av 10 nöjda. Det visar en ny undersökning om inställningen till inomhusklimatet som Novus har genomfört på uppdrag av Schneider Electric.

Inom offentlig sektor är missnöjet mer utbrett än inom privat sektor, där 22 procent uppger att de är missnöjda med inomhusklimatet jämfört med 14 procent inom privat sektor. Av de kontorsanställda är de med tillgång till eget rum i regel mer nöjda än dem som arbetar i kontorslandskap.

Viktigt för välbefinnandet och produktiviteten

– Vi tillbringar många timmar inomhus varje vecka på våra arbetsplatser – detta gör att inomhusklimatet får en mycket central roll. Ett behagligt inomhusklimat är viktigt för välbefinnandet och produktiviteten på arbetsplatsen. Undersökningen visar att varannan person skulle känna sig mer nöjd med sin arbetsplats om de fick möjlighet att påverka inomhusklimatet i större utsträckning än vad de kan idag. Det är mycket intressant med tanke på dagens snabba utveckling av smarta lösningar för att optimera inomhusklimatet på arbetsplatser, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. 

Schneider Electric lanserade nyligen lösningen, ”The Connected Room Solutions”, som bland annat möjliggör personlig anpassning av klimat, belysning och solljusavskärmning på arbetsplatsen. Hyresgästen kan enkelt via en app i mobilen, eller via en rumsenhet på väggen, anpassa inomhusklimatet på rumsnivå.

Två av fem tycker att det är för kallt på jobbet

För kallt och dålig luft visar sig vara de vanligaste problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen. Bland kontorsanställda tycker 37 procent att det är för kallt och 30 procent att det är dålig luft på arbetsplatsen.

Så här tycker kontorsanställda om inomhusklimatet:

För kallt, 37 %
Dålig luft, 30 %
För varmt, 24 %
För hög ljudnivå, 24 %
För ljust, 10 %
Dragigt, 9 %
Dålig lukt, 5 %
För mörkt, 6 %
Inget av ovanstående, 27 %
Annat, 2 %
Vet ej, 1 %


Jenny Fors

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer