Visionsbilder klara till Global Business Gates nya kontorsprojekt

 
  • Global Business Gate kanalhus sett fran Stenpiren

    Global Business Gate kanalhus sett fran Stenpiren

  • Illustrationer: Krook & Tjäder

    Illustrationer: Krook & Tjäder

  • Bottenplan ska bidra till att skapa en internationell mötesplats och en välkomnande miljö.

    Bottenplan ska bidra till att skapa en internationell mötesplats och en välkomnande miljö.

Föregående
Nästa
 
Global Business Gates kanalhus på Masthuggskajen i Göteborg kommer att rymma 2 500-3 000 arbetsplatser. Arkitekterna Krook & Tjäder ska gestalta projektet.

– Krook & Tjäders förslag har skapats för att passa i staden och miljön runt Masthuggskajen. Byggnaden ska också representera det som Global Business Gate står för, att bli en mötesplats för företag och organisationer som arbetar med hållbara internationella affärer. Vi kan nu visa visionsbilder för hur byggnaden kan komma att se ut när det står klart under 2025, säger Daniel Holmén, ansvarig projektutveckling, Global Business Gate.

Processen drogs i gång efter det att man genomfört en gestaltningsprocess för Global Business Gates höghus. I samband med detta valde man att ta ett omtag på gestaltningen även för kanalhuset. Processen har pågått under våren och har genomförts som en kort, effektiv process tillsammans arkitekterna. Tre arkitektbolag fick utöver uppdraget att komma med förslag på gestaltning, även i uppdrag att stärka de koncept Global Business Gate bygger på. Alla arkitektbyråerna visade fina förslag men valet föll på Krook & Tjäders. Förslagen bedömdes av representanter för Global Business Gate och har även stämts av med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt en grupp sakkunniga.

– Vi är stolta över vinsten och det fortsatta förtroende att gestalta denna byggnad på en attraktiv och unik plats i Göteborg, konstaterar Pontus Orrbacke, arkitekt och en i teamet som arbetat fram förslaget på Krook & Tjäder. Genom att dela volymen vertikalt och låta detta manifesteras både i fasadgestaltning och byggnadshöjd skapas intrycket av ett tätt kvarter där varje hus står stadigt på sin fot. Kvartersmetaforen ger stora möjligheter att skapa en rik, varierad och uppbruten sockelvåning med ett stadsmässigt intryck.

Elof Hansson Fastigheter och Alecta Fastigheter som gemensamt utvecklar Global Business Gate, är mycket nöjda med valet av arkitekt. Gestaltningen kommer inte bara att bidra till att ge staden en attraktiv byggnad rent visuellt, utan också ge staden och en ny plats för möten, affärer och kultur.

Global Business Gates unika koncept bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag. Här skapas en attraktiv miljö för hyresgäster, kunder och för besökande. Första inflyttning planeras till 2025.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer