Wihlborgs kontorshus Kvartetten certifieras med NollCO2

 
Wihlborgs kontorshus Kvartetten certifieras med NollCO2Kvartetten i Hyllie kommer att stå klart 2023. Foto: Walk the Room Kontorshuset Kvartetten i Malmöstadsdelen Hyllie har precertifieras med NollCO2. Det är branschens mest krävande hållbarhetscertifiering, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid.

För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen NollCO2 ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. 

Kontorshuset Kvartetten i Hyllie kommer att stå färdigt år 2023 och hade redan från början högt ställda klimat- och miljömål. Inom ramen för LFM30, ett lokalt initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, lades fokus på att minska klimatpåverkan genom till exempel insatser i byggnadens konstruktion, där gröna alternativ av betong och armeringsstål ersatt traditionella produkter.

– Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.
 
Wihlborgs har utöver Kvartetten två registrerade NollCO2-projekt och ytterligare ett under planering.

– Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel när det kommer till att åstadkomma förändring. Även om vi har långt kvar till att uppnå de övergripande målen om klimatneutralitet behöver vi anstränga oss för att göra skillnad i varje litet steg. De klimatberäkningar och avvägningar vi gör i en sådan här process kommer underlätta för oss själva, för entreprenörer och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer