Alla får egna kontorsrum i nya lokalerna

 
Alla får egna kontorsrum i nya lokalernaJens Karletorp, vd på Wikström AB. Foto: Almeräng Fotografi Wikström AB flyttar till nya lokaler i Göteborg. De går mot strömmen och erbjuder samtliga medarbetare eget rum på det nya kontoret.

– När det stod klart att vi vuxit ur nuvarande lokaler genomförde vi en enkät där alla anställda fick tycka till om hur de ville ha det på sin arbetsplats. Precis som vi trodde var det många som satte högt värde på att få ha ett eget kontorsrum. Vi fick även flera bra förslag på olika trivselhöjare vilka vi också tagit med oss när vi utformat det nya kontoret, berättar Jens Karletorp, vd på Wikström AB.

Många företag satsar numera på aktivitetsbaserade kontor där man fokuserar på att maximera användningen av kontorsytorna, vilket i vissa fall slår tillbaka på så sätt att de anställda hellre arbetar hemifrån för att få en lugnare arbetsmiljö. 

– Vi vill att våra medarbetare ska välja kontoret i första hand och utöver eget rum har vi skapat trevliga sociala ytor som inbjuder till samvaro även utanför projekten. Att bygga laget och det vi internt kallar Wi-känslan är något som är extra viktigt för ett företag i vår storlek. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs så vi ser valet av kontor som en del i satsningen att locka och bibehålla kompetens för att kunna erbjuda våra kunder såväl kvalitet som kontinuitet.

Företaget flyttar från Södra Gubberogatan till Drakegatan 7a i Göteborg i början på februari.

Taggar

Göteborg