Byggboom för kontor trots coronakrisen

 
Byggboom för kontor trots coronakrisenKontorshuset Munin NXT i Uppsala är ett av de kontorshus som byggstartats under 2020. Första spadtaget togs i november. Bild: White arkitekter Hemarbetet har ökat under pandemin, och kontorens framtida betydelse har debatterats flitigt. Men enligt byggstatistiken råder ingen ”kontorsdöd”.
I landets fyra största städer har den samlade byggvolymen byggstartade kontorsprojekt ökat med hela 101,5 procent de senaste 12 månaderna. Även projekteringarna ökar starkt i framför allt Stockholm och Uppsala.

Byggstatistiken visar inte att synen på kontoret än så länge påverkat byggandet av kontor negativt. Enligt färsk statistik från Byggfakta syns inga tecken på någon ”kontorsdöd” i Sveriges fyra största städer. Den totala byggkostnadsvolymen av byggstartade kontorsprojekt, både ny-, till-, ombyggnation samt renoveringar, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, med en byggkostnad på upp till max 500 Mkr, har ökat med hela 101,5 procent under den senaste 12-månadersperioden.

– Det är inte tal om någon kontorsdöd sett till byggandet av kontor i alla fall. Vi ser snarare en byggboom i det segmentet, och samtliga av de fyra största städerna ökar, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Tittar man specifikt på nybyggnadsprojekt upp till 500 Mkr i de fyra storstäderna syns en tydlig ökning i Malmö, Göteborg och Uppsala under de senaste 12 månaderna. Däremot minskar nybyggnadsprojekten i Stockholm stad.

Flera kontorsprojekt projekterades och byggstartades innan pandemin slog till, varför ett 12-månadersindex skulle kunna ge en snedvriden bild.

– Vi har sett en kraftig ökning av byggstarter under våren och hösten, många av dessa processer påbörjades före corona. Men vi har inte sett att projekt skjutits fram, och vi ser också att projekteringarna ökar, säger Peter Åhs.

Projekteringsindex, dvs kontorsprojekt som projekteringsstartat de senaste tolv månaderna, stöder tesen för ett ökat kontorsbyggande. Projekteringsindex för kontorsprojekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala ligger på +34,8 procent för projekt med byggkostnad upp till max 500 Mkr.

Räknar man in projekt även över 500 Mkr ligger projekteringsindex för kontorsprojekt på + 21,3 procent sammantaget för landets fyra största städer. För de största kontorsprojekten som projekteras är det i Stockholm och Uppsala ökningen syns, men även Malmö ökar lite. Göteborg står för en stor minskning.

– Ökningen i projekteringar av kontor syns starkt i Stockholm och Uppsala medan Göteborg minskar kraftigt, om än från en hög nivå, konstaterar Peter Åhs.


Susanne Bengtsson

Taggar

Inför flytten