De har Sveriges bästa arbetsmiljö

 
  • I ett av mötesrummen är stolarna utbytta mot träningscyklar. Foto: SKF.

    I ett av mötesrummen är stolarna utbytta mot träningscyklar. Foto: SKF.

  • Entrén på SKF:s huvudkontor.

    Entrén på SKF:s huvudkontor.

  • Medarbetarna uppmanas till rörelse och motion.

    Medarbetarna uppmanas till rörelse och motion.

Föregående
Nästa
 
SKF:s nya huvudkontor i Göteborg är första kontoret i landet att klara kravet för certifieringen Well Platinum. Det är den högsta nivån för den globala certifieringen som fokuserar på hälsa och välbefinnande. 

Certifieringen bygger på tio kategorier som bedöms enligt en 12-gradig skala. Här finns allt från luft och ljus till rörelse och mental hälsa.

– Välmående är en grundläggande faktor för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Mår vi bra, så är möjligheterna goda att vi även presterar bra, säger Angelica Lindström, som ansvarar för miljö, hälsa, säkerhet och välmående inom SKF Sverige.

Det som stack ut lite extra var de hälsofrämjande arbetet som SKF bland annat gör tillsammans med Feelgood och träningsanläggningen Kristinedal, som ligger på området.

–  Vi uppmanar hela tiden till rörelse och motion, att man inte bara sitter framför datorn, utan exempelvis tar promenadmöten eller rör sig på andra sätt under dagen.

Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder alla typer av arbetsplatser, både öppna miljöer och lite mer stängda för den som behöver lugn och ro. I ett av mötesrummen är stolarna utbytta mot träningscyklar, så deltagarna kan cykla samtidigt som mötet pågår.

– Vi ställer också väldigt höga krav på maten i vår restaurang så att medarbetarna kan göra ett hälsosamt matval. 

Först med Platinum i Sverige

När poängen för Well-certifieringen skulle räknas samman blev det en positiv överraskning.

Totalt hade huvudkontoret samlat ihop 80 poäng av 120 möjliga, vilket räckte till Well Platinum, den högsta nivån i certifieringssystemet. SKF:s huvudkontor är först i Sverige med att klara de kraven.

Fem byggnader har Well certifiering nivå Guld i Sverige. SKF är först att nå Platinum. SKF:s huvudkontor har också sedan tidigare erhållit högsta miljöcertifieringen enligt den senaste LEED Platinum standarden, som är en internationellt erkänt certifieringssystem för hållbara byggnader.

De tio kategorierna i en Well-certifiering: Luft, Vatten, Näring, Ljus, Rörelse, Termisk komfort, Akustik, Material, Mental hälsa, Samhälle.