Dynamiska tangentbord hjälper mot värk enligt ny forskning

 
Dynamiska tangentbord hjälper mot värk enligt ny forskningDynaDesk är ett ergonomiskt skrivbord, framtaget specifikt för att skapa en dynamisk arbetsplats utan arbetsrelaterade smärtor. Professor Staffan Smeds har tagit fram ett dynamiskt rörligt skrivbord, som aktiverar muskler i nacke, axlar och armar. En klinisk studie vid Linköpings Universitet visade på en signifikant minskad smärta. 

Det rörliga tangentbordet, DynaDesk, monteras i användarens skrivbord, som gör att tangentbordet rör sig lugnt och skönt i ett bestämt mönster. Rörelsen ger en ändring inom "kappmuskeln", så att de stimulerade delarna av muskelvävnaden får ”vilopauser”.

– Variationen av de maximalt aktiverade muskelfibrerna, som DynaDesk-rörelserna ger, är en trolig förklaring till de positiva effekter som observerats bland deltagarna i den kliniska studien, säger professor Staffan Smeds.

Vid en vanlig position framför datorn använder vi cirka 8 procent av musklerna i nacke och axlar och armar. Genom DynaDesk-rörelsen flyttas dessa inom muskeln. Eftersom musklerna är i ständig rörelse, ökar blodcirkulationen och vi får en bättre arbetsställning. Axlar och armar rör sig per automatik utan att man tänker på det.

Studien visade på signifikanta skillnader. Rörligheten blev betydligt bättre och deltagarna upplevde en tydlig minskad värk i nacke och axlar vid användning av DynaDesk. Den upplevda smärtan hos deltagarna sjönk från 5 till 3 och styrkan i axlarna blev bättre.

– Smärtkänsligheten i trapeziusmuskeln (kappmuskeln) blev dessutom signifikant lägre, säger professor Bijar Ghafouri. Utöver dessa resultat ökade även produktiviteten hos deltagarna.

En av deltagarna i studien var Catharina Linderoth, som kände sig piggare och kunde arbeta under en längre tid under arbetsdagen. Dessutom mådde hon bättre efter arbetet. Hennes besvär i nacke och axlar minskade.

Den kliniska och biokemiska undersökningen av datorarbete genomfördes på både statiska och mobila tangentbord.  Studien gjordes vid Pain and Rehabilitation Center, Department of Health, Medicine and Caring Sciences vid Linköpings Universitet. En mikrodialys utfördes i trapeziusmuskeln. Även styrka, smärttröskel samt rörlighet mättes hos deltagarna.

Resultat efter 4 veckors användning av DynaDesk: signifikant förbättring i rapporterad nacksmärta, ökad livskvalitet samt minskad psykologisk ångest. Resultatet visar att datorarbete vid ett kontinuerligt rörligt tangentbord kan minska risken för upprepade belastningsskador i nacke, axlar och armar. Se studie https://www.youtube.com/watch?v=9l-KKVdrOk8

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer