Erbjuder en ny form av flexibla kontorslösningar

 
Erbjuder en ny form av flexibla kontorslösningarNätverk av flexibla arbetsplatser för den hybrida arbetsmodellen. Flowpass är en svensk aktör som nu lanserar sin tjänst Workplace as a service. En databas med flexibla kontorsplatser kan matchas med ett specifikt företags behov, kriterier och önskemål i realtid.

Kundgruppen är de företag som är i behov av flexibla kontorsytor till den personal som befinner sig utanför en naturlig räckvidd till ett befintligt kontor alternativt tillfälliga eller av mindre kontor på orter där det helt enkelt blir smartare att finnas på plats på delade fullservice ytor. 

“Våra kunder uppskattar möjligheten att snabbt kunna skära kostnader för hyra och få ökad flexibilitet på köpet. Tidigare var det komplicerat att anställa folk utanför köravstånd till det egna kontoret. Flowpass har gjort det lätt att ge nyanställda en professionell arbetsplats och det utan att nya kontor behöver upphandlas”, säger Peter Ingman, co-founder och investor Flowpass.

Den nya modellen är vanligare i USA men har ännu inte fått fullt genomslag i Europa. Bolagets tjänster blir en möjlighet för Fastighetsbolag att samverka och därmed bli mer relevanta för större kunder.

Taggar

På kontoret