Fem grundprinciper för att lyckas med nya kontoret

 
Fem grundprinciper för att lyckas med nya kontoretFörändrade arbetsmönster och hybridarbete ställer nya och ofta högre krav på kontoret. Foto: Kinnarps Vad krävs för att skapa en attraktiv arbetsplats? Vi låter Kinnarps dela med sig av deras erfarenheter om vad som formar en framgångsrik och hållbar arbetsmiljö.

"Kontoret är viktigare än någonsin som mötesplats, en knutpunkt för medarbetare att träffas och idéer att växlas och växa. Många möten kan ske digitalt, men det riktiga engagemanget, kulturbyggandet och kreativiteten sker när vi fysiskt möts. Men man får inte glömma att kontoret är också till för fokuserat arbete och att alla dessa parametrar behöver beaktas när man skapar en arbetsplats," säger Jenny Hörberg, designchef på Kinnarps.

Enligt Kinnarps finns det fem grundprinciper som formar en framgångsrik och hållbar arbetsmiljö:

1. Välj hållbart för en god investering ur flera perspektiv

Ser man på hållbarhet ur perspektiven människa, miljö och ekonomi innebär hållbar kontorsmiljö att den ger medarbetare goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som man ser till inredningens totala livscykel och väljer högkvalitativ inredning som kan leva riktigt länge.

2. Kartlägg och analysera behoven – ditt förarbete definierar slutresultatet

Vid en arbetsplatsförändring måste varje organisation utgå från sin vision, sina värderingar och specifika behov. Genom att lägga tid och eftertanke i början av ditt projekt ökar förutsättningar för att lyckas. 

3. Designa hälsofrämjande miljöer med holistisk ergonomi

En mängd olika faktorer påverkar hur man mår och presterar, vilket gör att man måste se till helheten. Holistisk ergonomi handlar om den totala upplevelsen av en miljö, både fysiskt, organisatoriskt och socialt.

4. Framtidssäkra ditt kontor med flexibla inredningslösningar

”Vi måste vara flexibla”, säger många arbetsgivare. Men vad innebär det egentligen? Ett sätt att förtydliga begreppet är att dela in det i tre nivåer; långsiktig, kortsiktig och daglig flexibilitet, och fundera på vad just din organisation behöver.

5. Koppla ihop det fysiska och digitala kontoret

När man planerar inredningen behöver organisationen identifiera vilka typ av möten man har och hur fördelningen ser ut mellan fysiska, digitala och hybrida möten. Även grader av sekretess behöver tillgodoses. 


Källa: Kinnarps AB

Taggar

Inför flytten