Fler större företag väljer coworking

 
Fler större företag väljer coworkingAllt fler större företag börjar få upp ögonen för coworking. Hela 25 procent av uthyrningarna på kontorshotell och coworking spaces i Stockholm är 11-51 platser. Det visar Coworkingrapporten 2022 från Yta.se. De vanligaste storlekarna på kontor som hyrs ut är 3-5 samt 6-11 arbetsplatser. 

Alla de tillfrågade operatörerna erbjuder privata kontor på sina anläggningar och det segmentet är fortfarande vad operatörerna tror kommer att växa mest framöver, ännu mer än förra året. 2021 angav cirka 75 procent att de trodde att privata kontor skulle växa mest, en siffra som har ökat till drygt 93 procent i 2022 års rapport.

75 procent av de tillfrågade operatörerna erbjuder lounge/hot desks idag, men efterfrågan på denna produkt verkar ha svalnat avsevärt jämfört med operatörernas gissning på tillväxt förra året, enligt rapporten.

I år tror operatörerna att efterfrågan på produkterna "egen sektion" och "skräddarsydda kontor" kommer att växa. Jämfört med 2021 verkar "egen sektion" vara lite mer populär än skräddarsydda kontor. Egen sektion innebär att företaget hyr en yta av kontorshotellet som är helt dedikerad till dem, ofta med egen ingång, egna mötesrum och eget pentry men med tillgång till anläggningens service och gemensamma ytor. Ett skräddarsytt kontor innebär möjligheten att kombinera mer än ett privat kontor för att skapa en större lämplig lösning för ett företag.

Trots korta och flexibla avtal, vanligen 3-6 månader, är det vanligt att hyresgäster stannar kvar länge. Den genomsnittliga längden ett företag sitter på ett kontorshotell är 30 månader, alltså 2,5 år. Hela 87 procent av de tillfrågade operatörerna anger att deras hyresgäster stannar i mer än ett år i genomsnitt.