Hur förändras framtidens arbetsplats?

 
Hur förändras framtidens arbetsplats?Nu lämnar vi pandemin bakom oss och ser hur nya förutsättningar och möjligheter ger bränsle till att forma de nya kontoren. Atrium Ljungberg presenterar en ny rapport där visionära kontorsarkitekter har intervjuats om hur de ser på utvecklingen av framtidens kontor. 

Nu planeras nya kontor med mer tanke på människorna som fyller rummen, än förr. När arbetsgivare alltmer förväntas ta hand om medarbetarnas såväl fysiska som mentala välmående, speglas förväntningarna även på kontorens utformning. 

Det skriver Atrium Ljungberg i sin nya rapport "Nybyggarna – människorna och idéerna bakom framtidens kontor." Några arkitekter berättar kring pågående projekt och om hur både uppdragsgivare och de själva ser på utvecklingen av framtidens kontor. 

Så här säger Jonas Falk, arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur, Stockholm

Vilken förändring sker nu i utformningen av kontor?

– Det är väldigt viktigt att förstå att människor är olika, och att kontor utformas beroende på olika behov. Som människor har vi dagar då vi vill krypa under täcket, och andra dagar vi vill träffa hela världen. Kontor som kan tillgodose människans skiftningar är bättre. Kontoren måste vara en arena för det varierade arbetslivet, och mindre som en fabrik.

Finns det något som försvinner från kontoren?

– I diskussionen om att hemmet fungerar bättre för individuellt fokuserat arbete jämfört med hemmet/kontoret, kan man säga: "bra, då löser medarbetarna det hemma". Jag tror inte alls på hemmet som arbetsplats av en rad olika skäl. Vi vill att medarbetare ska attraheras att komma till kontor, med möjlighet att jobba hemma vid behov. Då måste fokusarbetet lösas bättre på kontoren, medarbetare få jobba i lugn och ro, mer fokuserat, med god ergonomi. Jag tror på många olika smårum som en viktig pusselbit.

Så här säger Peter Ullstad, grundare och vd, Codesign, Stockholm

Har nya behov uppkommit på kontoren? 

– Den enda säkra prognosen i nykundsmöten är att de kommer behöva fler smårum. Behovet är unisont. Det är inte en produkt av smittorädsla, utan att arbetet sker så mycket på Teams.

Vad är den största utmaningen för era kunder?

– Nya generationen medarbetare är mer ombytlig och illojal. Förvånansvärt många företag tror att de kan designa sig till att medarbetare ska komma tillbaka till kontoret. Företag vill göra det så fint så att folk vill komma tillbaka. Men det behöver vara behovsanpassat, företag måste förstå varför människor kommer till kontoret.

Vad behövs framåt för att utkristallisera kontorets syfte?

– Om vi jämför kontor med skolor eller sjukhus, så har skolan olika typologier som ger oss bilder av de olika skolorna och hur de ser ut. Såsom förskola, grundskola, gymnasium, och så vidare. Inom vården är det samma sak. Men med kontor får vi bara ett ord. Jag försöker skapa underbegrepp för kontor, med variation, som ger en bättre förståelse för olika arbetsplatser. Min önskan är att etablera nya begrepp, men det är inte många som lyckas med det. Kontoren måste vara en arena för det varierade arbetslivet, och mindre som en fabrik.

Vilka utmaningar upplever era kunder med distansarbete?

– Det kanske är härligare för individen att jobba hemifrån, men för organisationen, nationen Sverige och det globala samfundet kommer vi få ett innovationstapp. Det är fatalt.


Källa: Atrium Ljungberg

Här kan du ladda ned rapporten