Kontorshus med stort intryck och litet avtryck

 
Kontorshus med stort intryck och litet avtryckHyllie Terrass i Malmö får NollCO2-certifiering, vilket innebär netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd. Ett stenkast från Öresundsbron, två minuter från Hyllie C, ligger en av Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnader. Nybyggda Hyllie Terrass öppnar snart upp för inflyttning och omfattar 12 våningsplan på cirka 17 000 kvadratmeter.

Hyllie Terrass är ett av de första pilotprojekten för byggbranschens nya (och tuffaste) hållbarhetscertifiering: Sweden Green Building Councils NollCO2-certifiering. NollCO2-certifieringen innebär att byggnaden har netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd. Därutöver har man certifierat enligt LEED Platinum och WELL.

– Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser, och om vi ska bromsa klimatförändringarna måste hela byggnadssektorn ta stora krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Stefan Andersson, Projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter Malmö.

NollCO2 ställer höga krav på gränsvärden och verifierade beräkningar av olika produkters miljöpåverkan. Klimatkalkyler har legat till grund för i princip alla beslut.

Fastighetsutvecklaren Skanska krävde att projektets leverantörer skulle ta fram egna  miljövarudeklarationer som redovisar olika materials klimat- och miljöpåverkan. Valet föll på leverantörerna med lägst klimatpåverkan.

Ett av materialvalen i projektet är Ecophons ljudabsorberande undertakssystem i glasull. Skanska efterfrågade redan 2019 en redovisning av Ecophons produkters klimatavtryck. 

– Det har varit mycket roligt att få bidra till Hyllie Terrass. Vi hoppas att fler tar efter Skanska och ställer höga krav på EPD:er i byggprojekt, säger Erika Edlund, hållbarhetspecialist på Ecophon Sverige.

Skanska valde också att använda Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity som utsågs till ”Årets cirkulära initiativ” på Återvinningsgalan 2022. Det uppkommer nämligen ofta spill vid installation av ljudabsorbenter, till exempel kantbitar eller utskurna bitar av glasull vid anpassning mot vägg.

Responsen från hyresgästerna har hittills varit mycket positiv. Skanska kommer inom kort flytta sitt eget Malmökontor till Hyllie Terrass. Inflyttning väntas ske i maj 2023.

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer