Ledarskap: Vilken väg ska du ta?

 
Ledarskap: Vilken väg ska du ta?Fredrik Nilsson, Senior konsult & förändringsledare på GoToWork, har skrivit månadens gästkrönika. ”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar”, svarade katten när Alice i underlandet frågade vilken väg hon ska välja. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är ni som Alice eller är målet klart och tydligt för alla?
En viktig uppgift för ledaren är att göra det tydligt vart ni ska, så att alla hittar sin egen rätta väg. Men hur?

GÄSTKRÖNIKA: I skrivande stund är många företag och organisationer i uppstart eller är mitt uppe i målarbete, verksamhetsplanering och budgetarbete. Någon kanske börjar i visionsarbetet och dammar av de fina orden ni har på affischer och som bakgrund på datorns skrivbord. Missförstå mig rätt – visioner är ett jättebra och ett starkt verktyg för att styra åt rätt håll. Allt för ofta är visionen tyvärr fluffig och för allmängiltig. ”Vi ska vara Sveriges ledande företag inom branschen och ha de nöjdaste kunderna". Det gör det inte särskilt tydligt vad jag som medarbetare ska göra en tisdag i mars. Hjälp till att översätta visionen så att den landar i arbetsvardagen. Gör det konkret och gör det tillsammans med medarbetarna. 

Se till att skapa förutsättningar för att mål och visioner landar tydligt på medarbetarens skrivbord och i arbetsvardagen – då ger den kraft och tydlighet. Många organisationer kommer att ha skrivbordet både på kontoret och i hemmet framöver. Då är det ännu viktigare att alla vet vart viska så att medarbetaren kan ta ett eget ansvar för göra rätt saker, samtidigt som ledaren kan känna en ökad trygghet i att de val och prioriteringar som ständigt görs ligger i linje med den övergripande visionen. 

Det börjar med dig själv 

Som i de flesta sammanhang behöver det börja med dig själv. För att göra det tydligt för andra måste det vara tydligt för dig själv. Har du gjort din organisations vision till din egen? För att vara trovärdig räcker det inte med att du kan berätta om visionen med hjälp av en snygg serie powerpointbilder som någon annan tagit fram. Du behöver översätta den till dig själv och göra det på ditt sätt. Formulera varför visionen är viktig för DIG? Använd DINA ord och hitta DITT eget varför. Varför är den viktigt för den verksamhet du leder?

Gör det konkret

Eftersom det är de saker vi gör som tar oss närmare vårt mål är det viktigt att göra det konkret. Därför behöver visionen kopplas till konkreta beteenden och aktiviteter. Först då blir visionen mindre fluffig och börjar landa på skrivbordet och i arbetsvardagen. Ta en diskussion med dig själv och med medarbetarna med utgångspunkt i frågorna: 

För att ta oss mot visionen och nå våra mål...
...vad ska vi börja göra som vi inte gör idag?
...vad gör vi idag som vi ska sluta göra eftersom det inte leder i rätt riktning?
...vad är det vi gör idag som vi ska fortsätta göra och göra mer av?

När vision och mål är konkreta och alla vet vart de ska behöver de inte fråga katten (eller chefen) om vägen utan kan hitta sin egen väg framåt.


Fredrik Nilsson
Senior konsult & förändringsledare
GoToWork
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer