Ny digital plattform för arbetsplatsoptimering

 
Ny digital plattform för arbetsplatsoptimeringLINK Arkitektur utvecklar ny digital plattform för arbetsplatsoptimering. LINK Arkitektur har utvecklat ett nytt planeringsverktyg, Agiliate, som ska hjälpa hyresgäster att nyttja sina kontorslokaler bättre. 

Verktyget Agiliate hjälper till att definiera hur en arbetsplats bäst kan stötta det hybrida arbetslivet och disponeringen av kontorslokaler. Det handlar om att använda kvadratmetrarna effektivt och understödja rätt typ av mötesplatser och sociala funktioner på arbetsplatsen. 

Både dagens arbetssituation och morgondagens behov kartläggs. Därefter genererar den digitala plattformen en rad olika scenarion och förslag på hur kontorslokalerna kan understödja det dagliga samarbetet och optimera företagets sätt att organisera sig. Det handlar om att arbeta smartare genom att kartlägga de anställdas arbetsprocesser, kopplingar till och användning av teknik, tid och plats, för att hitta det lämpligaste arbetssättet.
 
Agiliate har fått 500 000 DKK i stöd från Realdania för att vidareutveckla och anpassa verktyget för kommersiellt bruk. Därtill åtar sig LINK Arkitektur att investera motsvarande summa i projektet.