Obalans på Göteborgs kontorshyresmarknad

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2022. Källa: CityMark analys.

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2022. Källa: CityMark analys.

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg 2009-2021

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg 2009-2021

Föregående
Nästa
 
Den svaga utvecklingen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Göteborg fortsätter. Vakansuppgången fortsätter trots rekordstora uthyrningar, enligt den senaste kartläggningen från CityMark Analys.

Vårens kartläggning av kontorshyresmarknaden från CityMark analys visar att vakansgraden i centrala Göteborg uppgick till strax under 8 procent. Det är en tydlig uppgång sedan i höstas. Den vakansökning som inleddes vid pandemiutbrottet våren 2020 verkar därmed fortsätta i nästan obruten takt på Göteborgsmarknaden. På Stockholmsmarknaden har däremot vakansuppgången planat ut.

Vakansgraden i centrala Göteborg har mer än fördubblats på två år, enligt rapporten. Trots ett stort tillflöde av nyproducerade kontorsytor så har vakansutvecklingen sett ungefär likadan ut i alla segment. Det tyder på att efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler är stark. 

I Central Business District (CBD) har vakansgraden stigit mer än i andra centrala lägen. Även utanför centrala Göteborg har vakansgraden stigit under pandemin, där kan dock en nedgång noteras i vårens kartläggning.

– Efterfrågan från stigande sysselsättning och återkomsten efter pandemin verkar inte riktigt kunna väga upp att utbudet av kontorsyta nu ökar. Osäkerheten kring konjunkturläget, med Ukraina-kriget, inflation och stigande räntor som dämpande faktorer, och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro gör också sitt till. Vi bedömer att det blir svårt för Göteborgsmarknaden att svälja all kommande nyproduktion och räknar med fortsatt höga, möjligen stigande, vakansgrader framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Pandemiutbrottet våren 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden. Bruttouthyrningen av kontorslokaler föll med en fjärdedel mellan 2019 och 2020, från drygt 120 000 kvadratmeter till drygt 90 000 kvadratmeter, på Göteborgsmarknaden. 

Rekordstora uthyrningar 2021

Under 2021 återhämtade uthyrningsaktiviteten sig markant, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt. Både räknat som antalet tecknade hyresavtal och som antalet uthyrda kvadratmeter sattes nya rekord för marknaden.

– Att döma av uthyrningen så verkar det finnas god avsättning för nya, moderna kontorslokaler. Sannolikt kommer därför obalansen mellan utbud och efterfrågan främst att slå mot äldre, omoderna lokaler i ogynnsamma lägen framöver. Dessa kontorsytor blir utträngda av de nyare ytorna och svåra att få uthyrda, säger Tor Borg.


Källa: CityMark Analys

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer