Så kan kontoret öka hälsa och välmående

 
  • Här syns takarmaturer som simulerar naturligt ljus och ser precis ut som takfönster.

    Här syns takarmaturer som simulerar naturligt ljus och ser precis ut som takfönster.

  • Holistisk ergonomi tar hänsyn till fysiska, organisatoriska och sociala faktorer.

    Holistisk ergonomi tar hänsyn till fysiska, organisatoriska och sociala faktorer.

Föregående
Nästa
 
Vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att vår inomhusmiljö gör att vi mår bra. Seminariet Future and Science of Healthy Buildings 2022 lyfte fram de viktigaste parametrarna för ett hälsosamt kontor.

När vi nu återgår till kontoret efter ännu en period av hemarbete är det viktigt att skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats som stödjer medarbetarna på bästa sätt. Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna, det hörs från alla håll. Man anpassar arbetsplatsen så att det ska gå lika bra att arbeta på distans som på kontoret och så att mixen däremellan fungerar.

– Men det är ändå inte optimalt att ha möten där några är med digitalt och andra sitter med fysiskt. Vi kan läsa av varandras ansikten och kroppsspråk mycket lättare när vi träffas i samma rum. Att kunna skapa goda relationer på arbetsplatsen är viktigt för oss som människor, säger Thord Nossborn, Brain Lean.

Han talade om hur vår hjärna påverkas av det hybrida arbetssättet under seminariet Future and Science of Healthy Buildings 2022. Eventet arrangerades av Naava, Signify och Kinnarps med CityMark som mediapartner.

Holistisk ergonomi ser till helheten

Så vad är det för parametrar vi behöver titta på när vi ska skapa en hälsosam arbetsplats? På Kinnarps talar man om holistisk ergonomi där fysiska, organisatoriska och sociala faktorer ingår. Det är bland annat design, materialval, färg, akustik, ljus, luft och rörelse. Sedan kommer saker som ledarskap, kultur, individualitet, inkludering och beteende.

– Vi måste se till helheten. Hur du mår spelar stor roll. Är din stressnivå för hög kan det inte kompenseras av något annat, säger Jenny Hörberg på Kinnarps.

Hon tycker att vi bör planera kontoret utifrån ett holistiskt perspektiv.

– Stillasittandet är en stor fara idag. Vi behöver därför planera för och uppmuntra naturlig rörelse genom olika typer av miljöer som motverkar statiska positioner. Sedan är det viktigt att minimera distraktioner. Att reducera störande ljud och andra störningsmoment minskar stress och ökar produktiviteten. Att tillsammans komma fram till regler och riktlinjer för kontoret underlättar för alla.

Många hälsofördelar med dagsljus

Dr. Bianca van der Zande på Signify talade om human centric lighting. Genom att simulera det naturliga dagsljuset i inomhusbelysningen kan man öka välmående, hälsa, produktivitet och förbättra sömnen.

– Dagsljuset väcker oss och håller oss alerta, vi blir också glada av dagsljus och vår kropp reglerar dygnsrytmen på ett bra sätt, vilket gör att vi sover bättre på natten och vaknar lättare när vi exponeras av mycket naturligt ljus på dagen.

För lite ljus ökar risken för övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression.

Finska Naava brukar tala om biology first, ett tankesätt för att skapa mer människovänliga inomhusmiljöer där vi låter våra biologiska behov styra. De knyter ihop holistisk ergonomi och dagsljus med luft och natur. Naava låter sina växter filtrera luften genom rotsystemet, vilket ger över 100 gånger större effekt än vanliga planerade växter. Målet är att man ska kunna lämna kontoret piggare än när man kom dit.

Vi mår bra av det sociala mötet

Professor Susanna Toivanen var också en av talarna och fokuserade på framtidens hållbara kontor. Hon vill också gärna se kontoret som en plats för hälsa och energi.

– Den sociala aspekten är också viktig. Vi får energi av att träffas fysiskt; att äta lunch tillsammans gör mycket för vår hälsa och välmående. Sedan mår vi också bra av att vistas ute, så passa på att arbeta eller ha möten även utomhus. Utomhusmiljön är också bättre för återhämtning, avslutar Susanna Toivanen.


Jenny Fors